TK rozstrzygnie czy przepisy o czasie pracy są zgodne z Konstytucją

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 września 2012 r.
Poleć znajomemu

2 października 2012 r., Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek NSZZ „Solidarność” o stwierdzenie, że obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. przepis Kodeksu pracy, który obniża czas pracy tylko niektórych pracowników w przypadku wystąpienia święta w inny dzień niż niedziela, jest niezgodny z Konstytucją.  

Przyszło Trzech Króli, lecz odszedł dzień wolny za święto

Od 1 stycznia 2011 r., Święto Trzech Króli (6 stycznia) jest dniem wolnym od pracy. Równocześnie z tą zmianą, zmienił się Kodeks pracy. Wprowadzono wyjątek od zasady oddawania dnia wolnego za święto wypadające w innym dzień niż niedziela - święto przypadające w dniu wolnym od pracy zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy, nie obniża wymiaru czasu pracy (art. 130 § 21 kp).

W praktyce - nowe zasady bezpodstawnie różnicują sytuację pracowników

Wprowadzona zmiana do Kodeksu pracy spowodowała, że sytuacja prawna pracowników będzie się różnić w zależności od tego, czy zgodnie z rozkładem czasu pracy w dniu, w którym wypada święto, mieli pracować czy nie. W sytuacji, gdy wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy pracują od poniedziałku do piątku, nie dojdzie do naruszenia zasady równości w zatrudnieniu. Gdy jednak pracownicy danego zakładu, bądź pewna grupa pracowników ma zmienny rozkład czasu pracy, może okazać się, że czas pracy pracowników zajmujących nawet takie samo stanowisko, będzie się różnił - w zależności od tego, jak pracodawca ułożył grafik.

 „Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” art. 130 § 21 kp w sposób nieuzasadniony różnicuje sytuację prawną pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy, często na tym samym stanowisku pracy, w granicach tych samych ustawowych maksymalnych norm czasu pracy oraz w ramach tego samego czasu pracy, ale objętych różnymi harmonogramami czasu pracy.”
Naruszenie zasady równości i prawa do dni wolnych od pracy

Obecna regulacja może w konsekwencji naruszać zasadę równego traktowania w prawie i wobec prawa tj. art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, a także prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy (art. 66 ust. 2 Konstytucji).

Prokurator generalny popiera wniosek „Solidarności”

Prokurator generalny w swoim stanowisku uznał, że zarzuty przedstawione we wniosku do Trybunały zasługują na uwzględnienie (stanowisko z 29 listopada 2011 r., PG VIII TK 75/11).

Sejm broni swojego przepisu

Stanowisko Sejmu jest odmienne w tej sprawie. Marszałek Sejmu wniósł o uznanie, że ww. przepisy są zgodne z Konstytucją.  „Ustawodawca świadomie zmienił zasady określania wymiaru czasu pracy, w wypadku gdy święto przypada na dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy. Jego celem było wprowadzenie nowego święta przy jednoczesnym utrzymaniu liczby dni roboczych na dotychczasowym poziomie”. Z analizy prac legislacyjnych nad ustawą zmieniającą Kodeks pracy wynika, że problem niekonstytucyjności regulacji był brany pod uwagę, jednakże ostateczne brzmienie nowych przepisów zostało zaopiniowane, jako zgodne z Konstytucją (Pismo Marszałka Sejmu Ewy Kopacz z 12 stycznia 2012 r. , BAS-WPTK-1937/11).

2 października 2012 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy przepisy te są zgodne z Konstytucją czy nie (sygn. akt K 27/11).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel