Urlop rodzicielski może pozbawić nauczyciela awansu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Nauczycielki, które zdecydują się na nowy urlop rodzicielski utracą odbyty staż i będą musiały realizować go od nowa. Grupa posłów PIS wniosła do sejmu projekt ustawy, który ma zapobiec tej sytuacji.

Rok z dzieckiem to za długo, by kontynuować staż

Planowane zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiają pełnienie opieki nad dzieckiem przez pierwszy rok jego życia nie zostały skorelowane z przepisami Karty Nauczyciela. Karta bowiem umożliwia kontynuację stażu, mimo nieobecności w pracy, o ile nieobecność ta trwa krócej niż rok. W przeciwnym razie nauczyciel jest zobowiązany odbyć staż od nowa w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 KN).

Jeżeli po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy, regulujących urlop rodzicielski, nauczycielka zdecyduje się na urlop w pełnym, rocznym wymiarze - dotychczas odbyty staż przepadnie.
Propozycja, by sprawowanie opieki nad dzieckiem nie pozbawiało odbytego stażu

Grupa posłów PIS wniosła do sejmu projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela tak, by w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej macierzyństwem lub opieką nad dzieckiem staż ulegał przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności, choćby trwała ona dłużej niż rok.

Intencja zmiany Karty Nauczyciela nie odnosi się wyłącznie do planowanych zmian w przepisach o uprawnieniach rodzicielskich. Inicjatywa ta uzasadniona jest walką z dyskryminacją w zatrudnieniu a także troską o dobro społeczeństwa i rodziny.

Źródło:

  • Projekt ustawy zmieniającej ustawę - Karta Nauczyciela wniesiony przez grupę posłów PIS w dniu 7 maja 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel