Urlop zdrowotny w placówkach opiekuńczo - wychowawczych tylko do końca roku

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 9 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych staną się pracownikami samorządowymi i stracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia, krótszy czas pracy czy dłuższe urlopy wypoczynkowe. Poznaj stanowisko ministerstwa pracy w sprawie statusu nauczycieli tych placówek po 31 grudnia 2013 roku. Sprawdź, czy urlop zdrowotny rozpoczęty w 2013 roku będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach.

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych staną się pracownikami samorządowymi i stracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia, krótszy czas pracy czy dłuższe urlopy wypoczynkowe. Poznaj stanowisko ministerstwa pracy w sprawie statusu nauczycieli tych placówek po 31 grudnia 2013 roku. Sprawdź, czy urlop zdrowotny rozpoczęty w 2013 roku będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach.

Zmiana statusu z nauczyciela na pracownika samorządowego

Od stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo - wychowawczych staną się pracownikami samorządowymi i będą podlegali przepisom ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy. Zaznaczyć trzeba, że w wyniku powyższej zmiany nie dojdzie do rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami, a zmiana przepisów, jakim będą podlegać od 2014 r., nie jest zmianą uzasadniającą wypłacenie odpraw pieniężnych.

Stosunek pracy wychowawców przekształci się ze stosunku nauczyciela mianowanego na stosunek pracy pracownika samorządowego - z mocy ustawy. Umowy o pracę będą natomiast dostosowane do nowego stanu prawnego (zmiana dotyczyć będzie np. wskazanej w umowie podstawy prawnej). Nie będzie to jednak wymagało stosowania porozumienia czy też wypowiedzenia zmieniającego.
Od stycznia 2014 r. wynagrodzenie jak dla pracowników samorządowych

Fakt, że wychowawcy staną się pracownikami samorządowymi, spowoduje także zmianę przepisów o wynagradzaniu, jakie będą miały do nich zastosowanie. Zatem wychowawcom od stycznia 2014 r. będą przysługiwać takie składniki wynagrodzenia, jakie przysługują pracownikom samorządowym. W związku z systemem pracy, jaki obowiązuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy, dla których 1 stycznia będzie dniem pracy, powinni otrzymać za ten dzień wynagrodzenie zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

Rozpoczęty urlop dla poratowania zdrowia nie zostanie przerwany

Od stycznia 2014 r. pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych nie będą mogli korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje bowiem takiego uprawnienia. Wychowawca, który w chwili objęcia go przepisami ustawy o pracownikach samorządowych będzie korzystał z urlopu dla potratowania zdrowia, nie traci prawa do pozostałej części tego urlopu 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Odpowiedź Elżbiety Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na interpelację posła Waldemara Sługockiego z 31 maja 2013 r., znak: SPS-023-18097/13.
Opracowanie: Agnieszka Rumik - radca prawny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel