Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Ustawa przedszkolna już w senacie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 14 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Przedszkola za złotówkę, zapewnione miejsce dla każdego przedszkolaka, możliwość zwolnienia rodziców w całości lub w części z opłat za wychowanie przedszkolne oraz przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola tworzące zespół ze szkołą podstawową - m.in. takie zmiany ma przynieść tzw. ustawa przedszkolna uchwalona 13 czerwca 2013 r. przez sejm.

Ważne dla dyrektorów szkół, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne

1 września 2016 r. oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się przedszkolem, które wraz ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały, stają się zespołem. Dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddziały przedszkolne staje się dyrektorem zespołu do końca kadencji. Nie dotyczy to sytuacji, w której szkoła podstawowa działa już w ramach zespołu szkół - w takim przypadku, z dniem 1 września 2016 r. oddział przedszkolny wchodzi w skład zespołu, w ramach którego działała szkoła podstawowa.

Od 1 września 2014 r. organ prowadzący będzie mógł połączyć w zespół:
  • prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły
  • prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.
Ważne dla dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne, które przyjmą zasady rekrutacji oraz ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, obowiązujące w przedszkolach publicznych, otrzymają 100%-ową dotację z budżetu gminy (inne formy wychowania przedszkolnego - 50%).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, będzie mógł odmówić
przyznania tej dotacji jeżeli gmina zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsce w przedszkolu (czy w publicznym czy już istniejącym niepublicznym 100%-owo dotowanym).

Najważniejsze zmiany dla rodziców

Zmiana

Na czym polega

Data wejścia w życie

Przedszkola za złotówkę

każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne 5 godzin ma kosztować nie więcej niż 1 zł.

1 września 2013 r.

Tańsze i bardziej dostępne przedszkola niepubliczne

Przedszkola niepubliczne, aby otrzymać 100%-ową dotację będą musiały przyjąć zasady rekrutacji oraz ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, obowiązujące w przedszkolach publicznych (w tym wysokość opłaty za dodatkową godzinę w wys. 1 zł).

1 września 2015 r.

Miejsce w przedszkolu dla każdego 4-latka

obowiązek zapewnienia każdemu dziecku czteroletniemu, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

1 września 2015 r.

Miejsce w przedszkolu dla każdego 3-latka

obowiązek zapewnienia każdemu dziecku trzyletniemu, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

1 września 2017 r.

Zwolnienie z opłat za przedszkole

umożliwienie gminom zwalniania rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego

1 września 2013 r.

Elastyczne przepisy o dowozie

umożliwienie gminom organizowania dowozu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola dotowanego w 100% również w sytuacji, gdy odległość, jaką musi pokonać dziecko z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły jest mniejsza niż określona ustawie

1 września 2013 r.

Najważniejsze zmiany dla organów prowadzących

Dotacja celowa

Wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji na każde dziecko w wieku 2,5 - 6 lat:

414 zł (na okres wrzesień - grudzień 2013 r.

1242 zł na 2014 r.

1 września 2013 r.

Rozliczenia międzygminne

Wprowadzenie mechanizmu zobowiązującego gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie, w prowadzonym przez nią publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego

1 września 2013 r.

Zwolnienie z opłat za przedszkole

umożliwienie gminom zwalniania rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego

1 września 2013 r.

Elastyczne przepisy o dowozie

umożliwienie gminom organizowania dowozu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola dotowanego w 100% również w sytuacji, gdy odległość, jaką musi pokonać dziecko z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły jest mniejsza niż określona ustawie.

1 września 2013 r.

19 czerwca 2013 r. ustawa będzie przedmiotem obrad senatu. 20 czerwca 2013 r. senat zadecyduje o jej uchwaleniu lub przekazaniu wraz z poprawkami z powrotem do sejmu.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (wersja uchwalona przez sejm).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel