Wstępne wyniki sprawdzianu w 2012 r.

Data publikacji: 29 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu. Do sprawdzianu 3 kwietnia 2012 r. w całym kraju przystąpiło 362 171 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej rozwiązywało 355 285 uczniów, a 6 886 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach dostosowanych. Tegoroczny zestaw zadań był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego.

26 zadań z 5 umiejętności

Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności:

  1. czytania,
  2. pisania,
  3. rozumowania,
  4. korzystania z informacji,
  5. wykorzystania wiedzy w praktyce.
Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.
Szczegółowe informacje o wstępnych wynikach tegorocznego sprawdzianu w zestawieniu ogólnopolskim znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Najgorsze wyniki z zadań wymagających wykorzystanie wiedzy w praktyce

Uczniowie najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność korzystania z informacji, nieźle poradzili sobie z czytaniem i pisaniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce.

Nowością w tegorocznym ogłoszeniu wyników sprawdzianu jest podanie do publicznej wiadomości  informacji o konkretnych umiejętnościach i zadaniach, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej, i tych z którymi poradzili sobie gorzej. To wskazówka dla nauczycieli i rodziców w jakich obszarach wiedzy i umiejętności pracować z uczniami.
Od 2015 r. zmiana w zasadach przeprowadzania sprawdzianu

W związku z sukcesywnym wdrażaniem w szkołach podstawowych reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015 r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu.

Sprawdzian - narzędzie do diagnozy uczniów

Średni wynik sprawdzianu zależy od trudności zadań. W poprzednich latach zadania były łatwiejsze, co wpłynęło na wyższe wyniki sprawdzianów. Z tych względów nie można porównywać średnich wyników uzyskanych w kolejnych latach, ponieważ zależą one głównie od stopnia trudności sprawdzianu, a nie umiejętności uczniów danego rocznika, i z tego względu są nieporównywalne.

Sprawdzian jest dobrym narzędziem do diagnozy umiejętności uczniów i porównań dokonywanych między uczniami i szkołami tego samego rocznika.
Cel i rola egzaminów zewnętrznych

Dla podnoszenia jakości kształcenia ważne jest stawianie odpowiednio wysokich wymagań, a jednym z narzędzi do uzyskania tego celu są egzaminy zewnętrzne. Wyniki sprawdzianów i egzaminów pozwalają na zdiagnozowanie, jakie obszary wiedzy i jakie umiejętności wymagają szczególnej uwagi, ponieważ są słabiej opanowane przez uczniów. Są wskazówką dla nauczycieli, na co zwrócić uwagę w procesie nauczania, a dla ministerstwa edukacji narodowej i komisji egzaminacyjnych  jakie między innymi umiejętności powinny znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym.

Nadrzędnym celem systemu egzaminów zewnętrznych jest wpływanie na jakość kształcenia poprzez wskazanie uczniom jakie umiejętności już opanowali i nad jakimi powinni więcej popracować. Podobnie egzaminy zewnętrzne wskazują nauczycielom obszary, w których ich uczniowie wykazują ponadprzeciętne umiejętności, ale i te gdzie można osiągnąć więcej.
Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

Do metod podnoszenia poziomu nauczania w szkołach należą:

  • odpowiednie konstruowanie zadań egzaminacyjnych,
  • jasno określone wymagania stawiane szkole w podstawie programowej i rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Jednak najistotniejszym elementem podnoszenia jakości pracy szkoły jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.  MEN buduje nowoczesny system wsparcia dla nauczycieli i równocześnie wspiera ich poprzez przygotowywanie przykładowych programów nauczania, przykładowych zadań egzaminacyjnych, przeprowadzanie szkoleń i konferencji.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel