Wstępne wyniki sprawdzianu w 2012 r.

Data publikacji: 29 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu. Do sprawdzianu 3 kwietnia 2012 r. w całym kraju przystąpiło 362 171 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej rozwiązywało 355 285 uczniów, a 6 886 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach dostosowanych. Tegoroczny zestaw zadań był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu. Do sprawdzianu 3 kwietnia 2012 r. w całym kraju przystąpiło 362 171 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej rozwiązywało 355 285 uczniów, a 6 886 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach dostosowanych. Tegoroczny zestaw zadań był nieco trudniejszy od ubiegłorocznego.

26 zadań z 5 umiejętności

Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności:

  1. czytania,
  2. pisania,
  3. rozumowania,
  4. korzystania z informacji,
  5. wykorzystania wiedzy w praktyce.
Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.
Szczegółowe informacje o wstępnych wynikach tegorocznego sprawdzianu w zestawieniu ogólnopolskim znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Najgorsze wyniki z zadań wymagających wykorzystanie wiedzy w praktyce

Uczniowie najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność korzystania z informacji, nieźle poradzili sobie z czytaniem i pisaniem, a najsłabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce.

Nowością w tegorocznym ogłoszeniu wyników sprawdzianu jest podanie do publicznej wiadomości  informacji o konkretnych umiejętnościach i zadaniach, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej, i tych z którymi poradzili sobie gorzej. To wskazówka dla nauczycieli i rodziców w jakich obszarach wiedzy i umiejętności pracować z uczniami.
Od 2015 r. zmiana w zasadach przeprowadzania sprawdzianu

W związku z sukcesywnym wdrażaniem w szkołach podstawowych reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015 r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu.

Sprawdzian - narzędzie do diagnozy uczniów

Średni wynik sprawdzianu zależy od trudności zadań. W poprzednich latach zadania były łatwiejsze, co wpłynęło na wyższe wyniki sprawdzianów. Z tych względów nie można porównywać średnich wyników uzyskanych w kolejnych latach, ponieważ zależą one głównie od stopnia trudności sprawdzianu, a nie umiejętności uczniów danego rocznika, i z tego względu są nieporównywalne.

Sprawdzian jest dobrym narzędziem do diagnozy umiejętności uczniów i porównań dokonywanych między uczniami i szkołami tego samego rocznika.
Cel i rola egzaminów zewnętrznych

Dla podnoszenia jakości kształcenia ważne jest stawianie odpowiednio wysokich wymagań, a jednym z narzędzi do uzyskania tego celu są egzaminy zewnętrzne. Wyniki sprawdzianów i egzaminów pozwalają na zdiagnozowanie, jakie obszary wiedzy i jakie umiejętności wymagają szczególnej uwagi, ponieważ są słabiej opanowane przez uczniów. Są wskazówką dla nauczycieli, na co zwrócić uwagę w procesie nauczania, a dla ministerstwa edukacji narodowej i komisji egzaminacyjnych  jakie między innymi umiejętności powinny znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym.

Nadrzędnym celem systemu egzaminów zewnętrznych jest wpływanie na jakość kształcenia poprzez wskazanie uczniom jakie umiejętności już opanowali i nad jakimi powinni więcej popracować. Podobnie egzaminy zewnętrzne wskazują nauczycielom obszary, w których ich uczniowie wykazują ponadprzeciętne umiejętności, ale i te gdzie można osiągnąć więcej.
Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

Do metod podnoszenia poziomu nauczania w szkołach należą:

  • odpowiednie konstruowanie zadań egzaminacyjnych,
  • jasno określone wymagania stawiane szkole w podstawie programowej i rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Jednak najistotniejszym elementem podnoszenia jakości pracy szkoły jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.  MEN buduje nowoczesny system wsparcia dla nauczycieli i równocześnie wspiera ich poprzez przygotowywanie przykładowych programów nauczania, przykładowych zadań egzaminacyjnych, przeprowadzanie szkoleń i konferencji.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel