„Wyprawka szkolna” w 2019 r. – trwają prace nad nowym rozporządzeniem

Data publikacji: 17 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
„Wyprawka szkolna” w 2019 r. – trwają prace nad nowym rozporządzeniem

Opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Uwzględnia on rozszerzenie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Rozporządzenie ma wejść w terminie 14 dni od ogłoszenia.

opracowanie Michał Kowalski

Zakres pomocy

Projekt nowego rozporządzenia reguluje szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu:

  • podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
  • podręczników do kształcenia w zawodach,
  • materiałów edukacyjnych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc ma być świadczona w postaci dofinansowania zakupu:

  • podręczników do kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego – dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • podręczników do kształcenia w zawodach przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. - dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Oczywiście pomoc obejmie wyłącznie podręczniki dopuszczone do użytku przez MEN.

Co znajduje się w projekcie

Z uwagi na to uczniowie objęci Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uczęszczają do różnych klas i realizują różne podstawy programowe, wprowadzono podział wprost określający, jakim uczniom przysługuje pomoc finansowa na zakup podręcznika do kształcenia w zawodach albo na materiał edukacyjny do kształcenia zawodowego.

W projekcie uregulowane zostały też maksymalne kwoty pomocy dla poszczególnych grup uczniów udzielanej w ramach programu. Zróżnicowanie wysokości kwot dofinansowania będzie wynikało z analizy cen podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych. Oprócz tego projekt zawiera procedurę ubiegania się o pomoc.

Kwota dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. nie ulegnie zmianie w porównaniu z latami 2013-2018.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (z 29 kwietnia 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel