„Wyprawka szkolna” w 2019 r. – trwają prace nad nowym rozporządzeniem

Data publikacji: 17 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
„Wyprawka szkolna” w 2019 r. – trwają prace nad nowym rozporządzeniem

Opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Uwzględnia on rozszerzenie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Rozporządzenie ma wejść w terminie 14 dni od ogłoszenia.

opracowanie Michał Kowalski

Zakres pomocy

Projekt nowego rozporządzenia reguluje szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu:

  • podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
  • podręczników do kształcenia w zawodach,
  • materiałów edukacyjnych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc ma być świadczona w postaci dofinansowania zakupu:

  • podręczników do kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego – dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • podręczników do kształcenia w zawodach przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. - dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Oczywiście pomoc obejmie wyłącznie podręczniki dopuszczone do użytku przez MEN.

Co znajduje się w projekcie

Z uwagi na to uczniowie objęci Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uczęszczają do różnych klas i realizują różne podstawy programowe, wprowadzono podział wprost określający, jakim uczniom przysługuje pomoc finansowa na zakup podręcznika do kształcenia w zawodach albo na materiał edukacyjny do kształcenia zawodowego.

W projekcie uregulowane zostały też maksymalne kwoty pomocy dla poszczególnych grup uczniów udzielanej w ramach programu. Zróżnicowanie wysokości kwot dofinansowania będzie wynikało z analizy cen podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych. Oprócz tego projekt zawiera procedurę ubiegania się o pomoc.

Kwota dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. nie ulegnie zmianie w porównaniu z latami 2013-2018.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (z 29 kwietnia 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel