Wyższa subwencja ogólna w projekcie ustawy budżetowej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 12 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Wyższa subwencja ogólna w projekcie ustawy budżetowej

30 sierpnia 2016 r. przekazano do Sejmu projekt ustawy budżetowej na 2017 r. W stosunku do wstępnego projektu, obecny przewiduje wyższą o 418 mln zł kwotę części oświatowej subwencji ogólnej.

Wyższa subwencja ogólna …

Projekt ustawy budżetowej przewiduje zwiększenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. We wstępnej wersji projektu planowano subwencję w części oświatowej w kwocie 41 491 536 000 zł Tymczasem zgodnie z projektem przekazanym w dniu 30 września, część oświatowa subwencji, która w 2017 r. ma trafić do jednostek samorządu terytorialnego, wyniesie 41 909 536 000 zł. Kwota ta jest o 1% wyższa w stosunku do przewidzianej w ustawie budżetowej na 2016 r.

… wynikiem planowanej systemu oświaty

Minister Finansów uzasadnia zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej planowanymi zmianami w zakresie finansowania 6-latków, ale także reformą organizacyjną oświaty. Nadto podwyższenie subwencji wynika z podwyżki płac nauczycieli o 1,3 %, która ma nastąpić od 1 stycznia 2017 r. Ustalając wysokość subwencji, projektodawca brał również pod uwagę skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  • Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt z 30 września 2016 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel