Zasady przeprowadzania rozmowy sprawdzającej – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 15 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Zasady przeprowadzania rozmowy sprawdzającej – projekt rozporządzenia

W związku z likwidacją od 1 września br. sprawdzianu szóstoklasisty konieczna jest zmiana polegająca na rezygnacji z określenia języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą. Poznaj szczegóły zmian!

Nowe przepisy dostosowujące

Zmiana rozporządzenia MEN z 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty ma charakter dostosowujący do zmian wprowadzonych ustawą z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidujących zniesienie od 1 września 2016 r. obowiązkowego sprawdzianu szóstoklasisty.

Lista języków bez zmian

W projektowanym rozporządzeniu zostały określone języki obce nowożytne, spośród których wnioskodawca przystępujący do rozmowy sprawdzającej będzie mógł dokonać wyboru. Zrezygnowano z określania języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą poprzez odniesienie do katalogu języków obcych nowożytnych, z których można przystąpić odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego. Będą to, tak jak dotychczas, języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, a w przypadku gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego lub uprawnienia do kontynuacji nauki – angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (projekt z 11 lipca 2016 r.).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel