Zasady przeprowadzania rozmowy sprawdzającej – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 15 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Zasady przeprowadzania rozmowy sprawdzającej – projekt rozporządzenia

W związku z likwidacją od 1 września br. sprawdzianu szóstoklasisty konieczna jest zmiana polegająca na rezygnacji z określenia języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą. Poznaj szczegóły zmian!

Nowe przepisy dostosowujące

Zmiana rozporządzenia MEN z 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty ma charakter dostosowujący do zmian wprowadzonych ustawą z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidujących zniesienie od 1 września 2016 r. obowiązkowego sprawdzianu szóstoklasisty.

Lista języków bez zmian

W projektowanym rozporządzeniu zostały określone języki obce nowożytne, spośród których wnioskodawca przystępujący do rozmowy sprawdzającej będzie mógł dokonać wyboru. Zrezygnowano z określania języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą poprzez odniesienie do katalogu języków obcych nowożytnych, z których można przystąpić odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego. Będą to, tak jak dotychczas, języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, a w przypadku gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego lub uprawnienia do kontynuacji nauki – angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (projekt z 11 lipca 2016 r.).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel