Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ze środków unijnych

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych przeznaczone zostanie 53,7 mln euro. Taką kwotę przewidziano w ramach dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 3 lipca 2013 r. podpisał go podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski.

Środki te trafią do ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych.

Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

  • formy i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych przewidzianych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL;
  • szczegółowych zasad realizacji projektów systemowych, obejmujących założenia merytoryczne wdrażania projektów, odnoszące się do kategorii beneficjentów systemowych, grup docelowych (wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektów) oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów;
  • założeń finansowych realizacji projektów;
  • założeń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektów.
Dokładny termin naboru wniosków określą regionalne instytucje pośredniczące. Informacje o naborze wniosków będą umieszczane na ich stronach internetowych i w prasie regionalnej.

Jednocześnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w przypadku projektów Poddziałania 9.1.1. POKL, w których finansowo wspierane będą oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, resort nie zawiera umów partnerstwa lub innych umów z firmami, zajmującymi się produkcją lub dystrybucją wyposażenia lub pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wybór konkretnego wyposażenia lub pomocy dydaktycznych musi nastąpić w drodze konkurencyjnej procedury z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zaleca dyrektorom szkół i organom prowadzącym zwrócenie szczególnej uwagi na transparentność procesów wyboru towarów i usług.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel