Zawód opiekunka dziecięca pozostanie w kształceniu zawodowym

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu

Utrzymanie kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów. Rekrutacja do szkół policealnych kształcących na tym kierunku miała być wstrzymana od roku szkolnego 2016/2017 - projekt przewiduje jednak, że kształcenie w zawodzie opiekunki dziecięcej będzie kontynuowany.

Zmiany w rozporządzeniu zmieniającym

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje zmianę w rozporządzeniu z 8  sierpnia 2014 r. - w  zakresie niewygaszania od roku szkolnego 2016/2017 kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca i umożliwienie dalszego naboru do szkół policealnych prowadzących kształcenie w  tym kierunku. Celem zmiany jest kontynuacja zawodu opiekunka dziecięca, który jest zawodem deficytowym i poszukiwanym na rynku pracy.

Jednocześnie od roku szkolnego 2016/2017 wygaszany będzie zawód asystentka stomatologiczna, o której mowa w rozporządzeniu zmieniającym z 8 sierpnia 2014 r.

Szybkie wejście w życie projektowanych zmian

MEN informuje, że zgodnie z wnioskiem Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej występujący w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód opiekunka dziecięca nauczany w dwuletniej szkole policealnej, w miejsce dotychczasowego przyporządkowania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zostanie przyporządkowany ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

Jednocześnie MEN chce, by rozporządzenie - ze względu na możliwość przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 - weszło w życie jak najszybciej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt z 24 marca 2016 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel