Zmiany w architekturze SIO – projekt nowelizacji ustawy

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 10 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w architekturze SIO – projekt nowelizacji ustawy

Nowa architektura Systemu Informacji Oświatowej (SIO), nowy sposób komunikacji z bazą danych, usprawnienia funkcjonowania systemu oraz uproszczenie zakresu gromadzonych danych to tylko niektóre zmiany proponowane w nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej. Podpowiadamy, co jeszcze może się zmienić.

Zmiana obecnej architektury bazy danych

Obecna architektura SIO uniemożliwia pracę na wielu stanowiskach w jednej placówce oraz nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki wymagające złożenia wniosku o odzyskanie danych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiony projekt zakłada, że architektura SIO będzie stanowiła jedną bazę danych, której administratorem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Komunikacja z bazą będzie odbywała za pomocą przeglądarki internetowej.

Dostęp do bazy danych SIO przez przeglądarkę internetową umożliwi wykorzystanie wielu stanowisk pracy w danej jednostce, a tym samym znacznie ułatwi i usprawni proces przekazywania danych.
9 zmian w ustawie o SIO

Projekt przewiduje również:

1)      odejście od procedury sekwencyjnego wprowadzania danych (najpierw wprowadzenie danych identyfikacyjnych, a po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadzenie danych dziedzinowych) – umożliwi to użytkownikowi jednoczesne wprowadzenie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy SIO,

2)      wprowadzenie tymczasowej rejestracji ucznia/nauczyciela na stałe do ustawy – w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia/nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO z danymi zawartymi w rejestrze PESEL, placówka oświatowa będzie obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego, a do tego czasu będzie miała możliwość rejestracji ucznia/nauczyciela niezweryfikowanego,

3)      zmianę procedury udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO – w projekcie proponuje się, aby dostęp do bazy przez osoby upoważnione wymienione w ustawie następował po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego, przy czym zachowuje się obecną procedurę weryfikacji tożsamości osób, którym wydaje się dane dostępowe (login i hasło),

4)      poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, szkoły i placówki oświatowe będą przekazywać w postaci zbiorczej dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciach wychowania do życia w rodzinie (nie będą to dane osobowe),

5)      możliwość modyfikowania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych (a nie przez organ JST) niektórych danych wprowadzonych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO),

6)      zastąpienie gromadzenia informacji o zasięgu terytorialnym (obwodzie) szkół zbieraniem informacji, czy szkoła jest szkołą obwodową oraz czy dany uczeń spełnia obowiązek szkolny w szkole obwodowej,

7)      wprowadzenie gromadzenia informacji w RSPO o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji,

8)      doprecyzowanie zakresu gromadzonych informacji o liczbie osób niebędących uczniami danej szkoły korzystających z internatu w tej szkole o liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

9)      rezygnację z gromadzenia danych dziedzinowych obejmujących miejsce zamieszkania ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (projekt z 30 września 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel