Zmiany w organizacji placówek doskonalenia nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 14 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w organizacji placówek doskonalenia nauczycieli

Do uzgodnień wewnętrznych i konsultacji społecznych skierowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. W stosunku do obecnych przepisów zmiany mają objąć katalog podmiotów, które mogą prowadzić doskonalenie nauczycieli.

Koniec z zakładami kształcenia nauczycieli

Nowelizacja przede wszystkim zawęża grupę podmiotów mogących prowadzić doskonalenie nauczycieli. Uprawnienia takie będą posiadały placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Z katalogu zostały wyłączone zakłady kształcenia nauczycieli, które zostaną zlikwidowane 1 października 2016 r.

Plan pracy placówki zaopiniuje kurator oświaty

Poszerzeniu uległy natomiast kompetencje kuratora oświaty względem placówek doskonalenia nauczycieli. Kurator będzie również opiniował plany pracy placówek, z wyjątkiem tych, które prowadzone są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego  do  spraw  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego  oraz  ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Nowe wymogi dla kandydatów na dyrektora placówki

Zmiany dotknęły także wymogów, jakie musi spełnić kandydat na dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli. Otóż poza dotychczasowymi warunkami będzie musiał on wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Z kolei w placówkach dla cudzoziemców kandydat na dyrektora będzie musiał legitymować się odpowiednio poświadczoną znajomością języka polskiego.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (projekt z 6 lipca 2016 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel