Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zmiany w organizacji placówek doskonalenia nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 14 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w organizacji placówek doskonalenia nauczycieli

Do uzgodnień wewnętrznych i konsultacji społecznych skierowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. W stosunku do obecnych przepisów zmiany mają objąć katalog podmiotów, które mogą prowadzić doskonalenie nauczycieli.

Koniec z zakładami kształcenia nauczycieli

Nowelizacja przede wszystkim zawęża grupę podmiotów mogących prowadzić doskonalenie nauczycieli. Uprawnienia takie będą posiadały placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których zadania statutowe są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Z katalogu zostały wyłączone zakłady kształcenia nauczycieli, które zostaną zlikwidowane 1 października 2016 r.

Plan pracy placówki zaopiniuje kurator oświaty

Poszerzeniu uległy natomiast kompetencje kuratora oświaty względem placówek doskonalenia nauczycieli. Kurator będzie również opiniował plany pracy placówek, z wyjątkiem tych, które prowadzone są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego  do  spraw  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego  oraz  ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Nowe wymogi dla kandydatów na dyrektora placówki

Zmiany dotknęły także wymogów, jakie musi spełnić kandydat na dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli. Otóż poza dotychczasowymi warunkami będzie musiał on wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Z kolei w placówkach dla cudzoziemców kandydat na dyrektora będzie musiał legitymować się odpowiednio poświadczoną znajomością języka polskiego.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (projekt z 6 lipca 2016 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel