Znamy kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia w 2017 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 8 listopada 2016 r.
Poleć znajomemu
Znamy kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia w 2017 r.

MEN przekazało do konsultacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2017 r. Zgodnie z projektem kwota części oświatowej na jednego ucznia ma wynieść ok. 5 331 zł.

Uwzględnienie nowych zadań oświatowych

W projekcie uwzględniono nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, na które środki zostały zaplanowane w kwocie subwencji oświatowej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. W szczególności chodzi o następujące zmiany:

  • uwzględnienie dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w subwencji oświatowej,
  • podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.,
  • zmniejszenie zakresu zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat),
  • zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przekazanie kilku szkół rolniczych do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a więc wyłączenie ich z finansowania subwencją oświatową, tj. zmniejszenie subwencji względem roku poprzedniego,
  • zmiany organizacyjne w oświacie.

5 331 zł na ucznia

Zgodnie z przyjętym algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 MEN szacuje, że finansowy standard subwencji (oznaczony w załączniku do Rozporządzenia literą A) wyniesie ok. 5 331 zł na jednego ucznia. W stosunku do roku 2016 (5 278 zł) wzrośnie on o ok. 1%, czyli o ok. 53 zł.

MEN podkreśla, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem planowanych od września 2017 r. zmian w ustroju szkolnym, w szczególności finansowania klasy VII w 8-letniej szkole podstawowej. Wzięto również pod uwagę rozpoczęcie nowego sposobu realizacji doradztwa zawodowego oraz zwiększoną liczby godzin kształcenia w szkole branżowej, która powstanie w wyniku przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (projekt z dnia 4 listopada 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski
Słowa kluczowe:
subwencja ogólnauczeń

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel