Znamy wymagania ochrony przeciwpożarowej dla oddziału przedszkolnego

Data publikacji: 17 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Znamy wymagania ochrony przeciwpożarowej dla oddziału przedszkolnego

Do opiniowania skierowany został projekt nowego rozporządzenia MEN regulującego wymagania ochrony przeciwpożarowej dla lokalu, w którym mieści się oddział przedszkolny i przedszkolne utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego.

Nie tylko przedszkole, ale i oddział przedszkolny

Rozporządzenie reguluje wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Wymagania te mają zapewniać bezpieczne warunki realizacji przez oddział lub przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także zagwarantować bezpieczne warunki pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału i przedszkola, z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Dotychczas kwestie te regulowało MEN z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Zmiana w zakresie regulacji rozporządzenia wynika utrzymania oddziałów przedszkolnych w systemie oświaty mimo planowanego ich przekształcenia w przedszkola.

Nowości dotyczące przejścia ewakuacyjnego i gaśnic

W projekcie przewidziano pewne nowości w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Na uwagę zasługują regulacje dotyczące przejścia ewakuacyjnego. Otóż przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku, ma prowadzić łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci i posiadać długość nieprzekraczającą:

  • 20 m lub
  • 40 m – w przypadku przejścia prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku.

Poza tym drogi ewakuacyjne muszą posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi powinny być zamykane drzwiami (wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują). Z kolei elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu, w tym stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe powinny być co najmniej trudno zapalne i nie będą mogły być intensywnie dymiące, natomiast okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. W projekcie wskazano również, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole ma być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

Pozostałe nowości mają charakter precyzujący.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (projekt z 11 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel