Zobacz, co zmieni się w zakresie wspomagania nauczania w języku polskim za granicą

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 10 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zobacz, co zmieni się w zakresie wspomagania nauczania w języku polskim za granicą

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia określającego zasady wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim dla Polaków zamieszkałych za granicą. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Podstawa prawna dla nowego rozporządzenia

Nowa ustawa Prawo oświatowe przewiduje obowiązek wydania rozporządzenia określającego warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w szczególności:

  • kierowanie nauczycieli do pracy za granicą,
  • przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu,
  • organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,
  • organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej,
  • współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce.

Nowości w projekcie

Rozporządzenie normujące te same zagadnienia obowiązuje już w dotychczasowym stanie prawnym, niemniej jednak w projekcie przewidziano pewne nowości. Otóż:

  • wprowadzono nowe warunki, jakie musi spełniać nauczyciel ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą, a mianowicie wymóg niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymóg niekaralności karami dyscyplinarnymi oraz wymóg nietoczenia się przeciwko nauczycielowi postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego (analogicznie do wymogów zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
  • przewidziano, aby umowa o skierowanie do pracy określała także obowiązki nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązków uregulowanych w art. 6 Karty Nauczyciela,
  • rozwiązanie umowy o skierowanie do pracy za granicą według projektu może nastąpić w przypadku naruszenia przez nauczyciela przepisów prawa obowiązującego w Polsce lub państwie, do którego został skierowany, ale tylko tych, które związane są z wychowaniem, edukacją dzieci i młodzieży lub z opieką nad nimi,
  • rozszerzono zakres wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, o zadania umożliwiające wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą (organizujących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą) ze szkołami w Polsce.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (z 16 lutego 2017 r.).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel