Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zobacz, co zmieni się w zakresie wspomagania nauczania w języku polskim za granicą

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 10 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zobacz, co zmieni się w zakresie wspomagania nauczania w języku polskim za granicą

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia określającego zasady wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim dla Polaków zamieszkałych za granicą. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Podstawa prawna dla nowego rozporządzenia

Nowa ustawa Prawo oświatowe przewiduje obowiązek wydania rozporządzenia określającego warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w szczególności:

 • kierowanie nauczycieli do pracy za granicą,
 • przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu,
 • organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,
 • organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej,
 • współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce.
Nowości w projekcie

Rozporządzenie normujące te same zagadnienia obowiązuje już w dotychczasowym stanie prawnym, niemniej jednak w projekcie przewidziano pewne nowości. Otóż:

 • wprowadzono nowe warunki, jakie musi spełniać nauczyciel ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą, a mianowicie wymóg niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymóg niekaralności karami dyscyplinarnymi oraz wymóg nietoczenia się przeciwko nauczycielowi postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego (analogicznie do wymogów zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
 • przewidziano, aby umowa o skierowanie do pracy określała także obowiązki nauczyciela, z uwzględnieniem obowiązków uregulowanych w art. 6 Karty Nauczyciela,
 • rozwiązanie umowy o skierowanie do pracy za granicą według projektu może nastąpić w przypadku naruszenia przez nauczyciela przepisów prawa obowiązującego w Polsce lub państwie, do którego został skierowany, ale tylko tych, które związane są z wychowaniem, edukacją dzieci i młodzieży lub z opieką nad nimi,
 • rozszerzono zakres wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, o zadania umożliwiające wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą (organizujących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą) ze szkołami w Polsce.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (z 16 lutego 2017 r.).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel