10 mln złotych na kształcenie ogólne w województwie lubelskim

Data publikacji: 27 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
10 mln złotych na kształcenie ogólne w województwie lubelskim

Od 30 stycznia do 31 marca 2017 r. warto wziąć udział w naborze wniosków w ramach działania 12.2 - Kształcenie ogólne na terenie województwa lubelskiego. Beneficjentami są placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego albo ograny prowadzące. Budżet projektu wynosi 10.000.000 zł.

Nabór rozpoczyna się 30 stycznia br.

Nabór w ramach działania 12.2 – Kształcenie ogólne z RPO woj. lubelskiego prowadzony będzie od 30 stycznia do 31 marca 2017 r. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 95%. Minimalna wartość projektu wynosi 100.000 zł, nie ma natomiast stawki maksymalnej. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:

1)      Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

2)      Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod technologii i sprzętu.

3)      Organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4)      Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce; wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Ważne jest także to, że beneficjent w okresie realizacji projektu powinien prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Co na temat kształcenia ogólnego na Lubelszczyźnie mówią statystyki

Lubelszczyznę w sporej części zamieszkują osoby z wykształceniem średnim lub policealnym ogólnym, tendencja ta jest najbardziej widoczna w powiecie kraśnickim, ryckim oraz puławskim[1]. W roku 2015/2016 wśród szkół ponadgimnazjalnych większość stanowiły szkoły publiczne (85%). Młodzież najchętniej jako dalszą ścieżkę kariery wybierała licea ogólnokształcące, w tym 43,5% stanowiły placówki niepubliczne.

Dane pokazują, że praktycznie we wszystkim typach szkół liczba uczniów się zmniejszyła. Ponad 1/2 absolwentów w ubiegłym roku szkolnym ukończyła licea ogólnokształcące. Odnotowano także, że w ogólnokształcących szkołach artystycznych przewagę stanowiły kobiety w około 3/4, w szkołach ogólnokształcących odsetek ten również utrzymywał się na dość wysokim poziomie 62,9%2. Widać zatem, że kształcenie ogólne jest bardzo popularne w tym regionie.

Istnieją podstawy, aby w taki system inwestować fundusze. Szczególnie gdy chodzi o rozwijanie kluczowych na dzisiejszym rynku pracy kompetencji, tj. kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej czy obsługi komputera oraz innych urządzeń.

Dodatkowe informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania można znaleźć pod poniższym adresem: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-693-12_2_ksztalcenie_ogolne.html

[1] Urząd Statystyczny w Lublinie, Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego, http://lublin.stat.gov.pl/download/gfx/lublin/pl/defaultaktualnosci/760/11/1/1/atlas_2012.pdf (24.01.2017 11:37).

Joanna Boguta Ascend Consulting

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel