167 milionów złotych dla samorządów na oświatę

Data publikacji: 9 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Od 5 lipca 2012 r. do wyczerpania limitu środków trwa nabór wniosków do otwartego konkursu na Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Projekty będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Konkurs 1/POKL/3.5/2012

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty, w tym miasta na prawach powiatu, które opracują i wdrożą programy wspomagania obejmujące:

  • pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
  • prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
  • powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.
Więcej informacji na stronie www.ore.edu.pl.

Źródło informacji

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel