29 czerwca wracają zajęcia praktyczne u pracodawców

Data publikacji: 26 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
29 czerwca wracają zajęcia praktyczne u pracodawców

MEN przypomina, ze począwszy od 29 czerwca ponownie możliwa stanie się organizacja zajęć praktycznych u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Już od poniedziałku uczniowie – młodociani pracownicy będą mieli więc przywrócony obowiązek realizowania przygotowania zawodowego u pracodawcy. W tym zakresie zachowane muszą być nie tylko przepisy prawa pracy, ale też  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności rygor sanitarny wymagany od zakładów pracy w związku z pandemią COVID-19. Uczniowie będą mogli też skorzystać – na ogólnych zasadach – z urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel