33 organizacje zrealizują projekty dzięki wsparciu MEN

Data publikacji: 24 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Idee wychowawcze Janusza Korczaka były motywem przewodnim w konkursie „ŻyjMy z Pasją", którego beneficjenci uzyskają finansowe wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację swoich projektów. W konkursie wyłoniono 33 ciekawe inicjatywy, które zakładają rozwijanie zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego stylu życia. 

Laureaci „ŻyjMy z Pasją”

Wśród przedsięwzięć, które zostaną dofinansowane znajdą się takie inicjatywy jak:

  • Wakacyjne warsztaty profilaktyczno-edukacyjne - polegające na organizacji warsztatów dla dzieci na temat zdrowego trybu życia, spotkania z psychologami, dietetykami i lekarzami, a także na budowaniu sieci współpracy pomiędzy rodzicami szkołą a instytucjami działającymi w lokalnym środowisku,
  • Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej realizowane przez Klub Krótkofalowców czyli innowacyjny projekt, który ma na celu zainteresowanie młodzieży krótkofalarstwem i elektroniką, a także turystyką, geografią oraz historią regionu opolskiego i śląskiego, poruszający tematy z wielu dziedzin nauki, co ma przyczynić się do odkrywania indywidualnych talentów,
  • Szkolne Festiwale Twórczości jako narzędzie rozwoju potencjału uczniów zakładające wypracowanie modeli stymulowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży przy współpracy instytucji kultury, zachęcenia młodzieży do aktywniejszego udziału w kulturalnym życiu społeczności, wykorzystanie nowych form i technik działań artystycznych,
  • Projekt Nie, że wszystko mnie troszkę obchodzi, to mnie naprawdę zajmuje polegający na rozpoznawaniu, rozwijaniu i kształtowaniu zainteresowań, uzdolnień i pasji muzycznych, plastycznych, teatralnych poprzez zajęcia warsztatowe, a docelowo służący wyrównywaniu szans w dostępie do kultury dzieci i ich rodzin żyjących w środowisku wiejskim,
  • Talent-Technologia-Tolerancja, który polegać będzie na realizacji zajęć pozalekcyjnych z dziedziny matematyki i informatyki i w którym udział wezmą szkoły z województw m.in. pomorskiego warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, nacisk na prace zespołową,
  • Projekt Emocje, ciało, ruch!, którego uczestnicy wezmą udział w warsztatach zdrowego odżywiania oraz dbania o dobrostan psychiczny i fizyczny oraz będą uczyć się radzić sobie ze stresem oraz tworzyć dobre relacji interpersonalne.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel