50 mln euro na modernizację oddziałów przedszkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Ponad 200 mln zł z Programu Kapitał Ludzki zostanie przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2 300 oddziałów w ponad 1400 placówkach. Dodatkowymi pieniędzmi regiony będą dysponowały od 1 lipca 2013 r.

Ponad 200 mln zł z Programu Kapitał Ludzki zostanie przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2 300 oddziałów w ponad 1400 placówkach. Dodatkowymi pieniędzmi regiony będą dysponowały od 1 lipca 2013 r.

Pieniądze unijne na modernizacją oddziałów przedszkolnych

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2 293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1 402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych (na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.). Fundusze Europejskie pomogą w przygotowaniu  w ponad 430 gminach oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług w szczególności na rzecz 3- i 4-latków.

Wsparcie to ma:
  • zapewnić dostęp do usług edukacyjnych - poprzez zwiększenie liczby miejsc poprzez przystosowanie oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych oraz zwiększenie godzin ich pracy,
  • poprawić jakość świadczonych usług edukacyjnych - poprzez modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych.
Wsparcie oświaty 2014 - 2020  

Do głównych zadań stawianych przed Europejskim Funduszem Społecznym w obszarze oświaty w latach 2014-2020 należy kontynuowanie wsparcia w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie wysokiej jakości tego typu edukacji. W okresie programowania 2014-2020 planowana jest większa regionalizacja Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania systemowe i reformujące oświatę będą finansowane z EFS w programie krajowym, natomiast bezpośrednie wsparcie szkół  i uczniów będzie realizowane w programach regionalnych. Jest to wyzwanie zarówno dla rządu, jak i samorządów, by połączyć politykę oświatową, której założenia tworzone są na szczeblu krajowym z regionalnymi i lokalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło informacji

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel