60 milionów na lepsze nauczanie języków obcych

Data publikacji: 5 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Analizując wyniki badań kompetencji językowych polskich uczniów oraz ich zróżnicowania, biorąc pod uwagę obszary miejskie i wiejskie, MEN zamierza uruchomić projekt wspierający nauczanie języków obcych, zwłaszcza na obszarach defaworyzowanych. Na ten cel zostanie przeznaczonych 60 milionów złotych.

Analizując wyniki badań kompetencji językowych polskich uczniów oraz ich zróżnicowania, biorąc pod uwagę obszary miejskie i wiejskie, MEN zamierza uruchomić projekt wspierający nauczanie języków obcych, zwłaszcza na obszarach defaworyzowanych. Na ten cel zostanie przeznaczonych 60 milionów złotych.

Zwiększenie kompetencji nauczycieli języków obcych

Minister Edukacji Narodowej przedstawiła koncepcję nowego projektu w ramach Priorytetu III PO KL, na który zostanie przeznaczonych ok. 60 milionów złotych. Pieniądze mają być skierowane na działania zwiększające kompetencje nauczycieli języków obcych, pracujących na terenach defaworyzowanych, w tym na terenach wiejskich.

Diagnoza sytuacji szkoły pomoże stwierdzić jakie ma ona indywidualne potrzeby

W ministerstwie przygotowywane są też założenia budowy systemu wspomagania szkół i placówek, który będzie funkcjonować na potrzeby szkoły i wykorzystywać potencjał instytucji okołoszkolnych oraz potencjał nauczycieli. Ministerstwo stoi na stanowisku, że wspomaganie winno rozpoczynać się od kompleksowej diagnozy sytuacji szkoły. Diagnoza ta będzie obejmować w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. To w długofalowej perspektywie pozwoli na efektywne zwalczanie pogłębiania się nierówności pomiędzy szkołami poprzez indywidualne podejście do każdej z nich. Budowę systemu poprzedzi pilotaż realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w 2012 roku.

Więcej o przyczynach różnic pomiędzy wynikamy egzaminu gimnazjalnego uczniów w polskich gimnazjach można przeczytać w komentarzu Macieja Jakubowskiego, podsekretarza stanu w MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel