75.000 nauczycieli zwiększy swoje umiejętności cyfrowe

Data publikacji: 20 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
75.000 nauczycieli zwiększy swoje umiejętności cyfrowe

Od 20 sierpnia do 19 października 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów dotyczących działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł.

Z projektu skorzystają nauczyciele wszystkich typów szkół

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło konkurs mający na celu wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e- zasoby.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
W szkoleniach, które będą prowadzone do czerwca 2023 roku weźmie udział co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce, co najmniej 15 procent z każdego województwa, ze szkół każdego typu, zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Tylko jeden projekt może uzyskać dofinansowanie w wysokości 20-50 mln zł

Dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 tj. Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł, przy czym minimalna wartość projektu to 20 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel