8 mln zł na adaptację i remont świetlic

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 18 lipca 2013 r. gminy i powiaty mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie prowadzenia świetlic, ognisk wychowawczych lub klubów młodzieżowych w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Program zostały ogłoszony 27 czerwca przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do 31 grudnia 2014 r. obowiązek dostosowania placówek do nowych przepisów

W ramach Programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych. Na Program przeznaczono kwotę do 8 mln zł.

Program ma umożliwić dostosowanie warunków opieki i wychowania w już działających placówkach do nowych przepisów. Placówki te są bowiem zobowiązane w terminie do 31 grudnia 2014 r. m.in. do przystosowania lokali do warunków bezpieczeństwa i higieny, określonych przez właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel