800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 22 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł. Wnioski można składać do 20 marca 2015 r.  

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:

  • wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego,  klubu  młodzieżowego)  w  celu  wzbogacenia  oferty  zajęć  programowych  np.  sprzęt  komputerowy,  meble,  czasopisma,  książki  lub  gry,  sprzęt  sportowy,  instrumenty  muzyczne, aparaty fotograficzne i inne artykuły niezbędne do organizowania zajęć;
  • zorganizowanie  (w  miejscowościach  na  terenie  naszego  kraju)  letniego/zimowego  wypoczynku,  podczas  wakacji/ferii  zimowych,  w  tym  wyjazdów  edukacyjno  - wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych  członków rodzin dzieci korzystających z zajęć;
  • organizowanie  imprez   edukacyjno  -  kulturalnych  dla  dzieci  i  rodziców,  w  tym  wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;
  • zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.
Wniesiony  wkład  własny  oferenta  nie  może  być  niższy  niż  20%  kwoty  całkowitej

 

Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, w terminie do 20 marca 2015 r.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel