800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł. Wnioski można składać do 20 marca 2015 r.  

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł. Wnioski można składać do 20 marca 2015 r.  

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:

  • wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego,  klubu  młodzieżowego)  w  celu  wzbogacenia  oferty  zajęć  programowych  np.  sprzęt  komputerowy,  meble,  czasopisma,  książki  lub  gry,  sprzęt  sportowy,  instrumenty  muzyczne, aparaty fotograficzne i inne artykuły niezbędne do organizowania zajęć;
  • zorganizowanie  (w  miejscowościach  na  terenie  naszego  kraju)  letniego/zimowego  wypoczynku,  podczas  wakacji/ferii  zimowych,  w  tym  wyjazdów  edukacyjno  - wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych  członków rodzin dzieci korzystających z zajęć;
  • organizowanie  imprez   edukacyjno  -  kulturalnych  dla  dzieci  i  rodziców,  w  tym  wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;
  • zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.
Wniesiony  wkład  własny  oferenta  nie  może  być  niższy  niż  20%  kwoty  całkowitej

 

Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, w terminie do 20 marca 2015 r.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel