Akademia WIP i Portal Oświatowy z ofertą szkoleniową dla początkującego dyrektora!

Data publikacji: 11 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Akademia WIP i Portal Oświatowy z ofertą szkoleniową dla początkującego dyrektora!

Pełnisz funkcję dyrektora od niedawna? Czujesz się przytłoczony mnogością przepisów prawa pracy? Już 25 i 30 października Akademia WIP zaprasza na szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”.

Dyrektor to osoba, która wykonuje w szkole obowiązki pracodawcy. Jego wiedza na temat prawa pracy musi być więc szeroka. Jest bowiem oczywiste, że na dyrektorze spoczywa odpowiedzialność prawna za poczynania w tej sferze. Błąd może drogo kosztować, choćby w postaci kary finansowej wymierzonej przez Inspekcję Pracy, sporu sądowego z pracownikiem, który narazi szkołę na koszty, czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zapraszamy na szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”. Odbędą się one:

Szkolenia mają dostarczyć informacji niezbędnych do pełnienia przez dyrektora funkcji pracodawcy. Dzięki nabytej wiedzy dyrektor dowie się jak respektować prawa pracownicze, a jednocześnie jak zapewnić prawidłową organizację pracy w szkole.

Informacje zostaną przedstawione w przystępnej i zrozumiałej formie dostosowanej dla początkujących przedstawicieli kadry kierowniczej, co pozwali zaoszczędzić czas, który zostałby poświęcony na analizę ogromnej liczby przepisów.

Program szkoleń:

 1. Pierwsze czynności po objęciu funkcji dyrektora (obsada kadry kierowniczej):
 • jak utworzyć stanowisko kierownicze,
 • procedura obsady stanowisk kierowniczych,
 • kiedy można odwołać z funkcji kierowniczej;


2.    Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • wymagane dokumenty,
 • weryfikacja w rejestrach,
 • zatrudnianie a RODO,
 • niezbędne badania,
 • kiedy można zwolnić nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,
 • dopuszczalność zmiany warunków pracy;


3.    Jak uregulować czas pracy nauczycieli

 • o specyfice czasu pracy nauczycieli,
 • pensum łączone i uśrednione,
 • przydział godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;


4.    Kilka słów o urlopach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • urlop w reżimie feryjnym i nieferyjnym,
 • urlop uzupełniający i zaległy
 • ekwiwalent urlopowy – kiedy wypłacamy


5.    Wynagrodzenia i inne świadczenia dla nauczycieli,

 • wszystko o dodatkach do wynagrodzenia
 • nagroda jubileuszowa
 • trzynastka
 • ZFŚS


6.    BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • badania lekarskie,
 • odzież i obuwie robocze,
 • jak postąpić w razie wypadku przy pracy,


7.    Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły,

 • kiedy nauczyciela pociągnąć do odpowiedzialności,
 • kiedy dyrektorowi grozi odwołanie z funkcji,
 • czy praca dyrektora podlega ocenie,
 • kiedy dyrektor odpowie za szkodę;

8.    Podstawy oceny pracy i awansu zawodowego.

 • procedura oceny pracy od A do Z,
 • obowiązki dyrektora w toku stażu na wyższy stopień awansu,
 • ocena dorobku zawodowego,
 • dyrektor jako podmiot decyzyjny w sprawie awansu zawodowego.
Patronat merytoryczny nad szkoleniami objął Portal Oświatowy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel