Akcja "Ćwiczyć każdy może" - zgłoszenia do końca grudnia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Już prawie 3.000 szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji "Ćwiczyć każdy może". Placówki, które chcą uzyskać tytuł Szkoły (Przedszkola) w Ruchu, mogą zgłosić swój  udział do 31 grudnia 2013 r. Akcja skierowana jest zarówno do publicznych, jak i niepublicznych placówek oświatowych.

Minister Edukacji Narodowej przyznaj tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole/przedszkolu:

  1. wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
  1. wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;
  1. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;
  1. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;
  1. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)
Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);
Obszary dla szkół: 1-5
Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

Ruch poza szkołą/przedszkolem:

  1. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących  z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół  i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci  i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;
  1. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);
  1. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);
  1. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu nowe zadanie), np.: Nauczyciel miesiąca - pochwal się swoimi zajęciami WF! (prośba o przesyłanie foto/wideo); Czas na górski trekking! Kto za - kciuk w górę! (prośba o przesyłanie foto/wideo z wycieczek klasowych w góry); Wyścig w śniegu po kolana, czyli boiska zimą żywe, Dzień skakania na skakance itp.
Obszary dla szkół: 6-9
Obszary dla przedszkoli: 6-8
Aby otrzymać tytuł, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych powyżej zadań, przy czym obszar 1 musi być zrealizowany obowiązkowo. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/formularz
Tytuł Szkoły (Przedszkola) w Ruchu stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Źródło:

  • Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu (http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel