Akcja "Ćwiczyć każdy może" - zgłoszenia do końca grudnia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 10 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Już prawie 3.000 szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji "Ćwiczyć każdy może". Placówki, które chcą uzyskać tytuł Szkoły (Przedszkola) w Ruchu, mogą zgłosić swój  udział do 31 grudnia 2013 r. Akcja skierowana jest zarówno do publicznych, jak i niepublicznych placówek oświatowych.

Minister Edukacji Narodowej przyznaj tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole/przedszkolu:

  1. wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
  1. wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;
  1. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;
  1. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;
  1. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)
Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);
Obszary dla szkół: 1-5
Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

Ruch poza szkołą/przedszkolem:

  1. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących  z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół  i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci  i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;
  1. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);
  1. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);
  1. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu nowe zadanie), np.: Nauczyciel miesiąca - pochwal się swoimi zajęciami WF! (prośba o przesyłanie foto/wideo); Czas na górski trekking! Kto za - kciuk w górę! (prośba o przesyłanie foto/wideo z wycieczek klasowych w góry); Wyścig w śniegu po kolana, czyli boiska zimą żywe, Dzień skakania na skakance itp.
Obszary dla szkół: 6-9
Obszary dla przedszkoli: 6-8
Aby otrzymać tytuł, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych powyżej zadań, przy czym obszar 1 musi być zrealizowany obowiązkowo. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/formularz
Tytuł Szkoły (Przedszkola) w Ruchu stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Źródło:

  • Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu (http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel