"Cyfrowa szkoła" - konsultacje w sprawie szkoleń dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizując komponent badawczy w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” przygotowuje pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji, skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych. W tym celu MAC organizuje spotkanie konsultacyjne, na którym omówiona będzie koncepcja w/w szkoleń. Do konsultacji zapraszamy organizacje, instytucje i firmy, które zachcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szkolenia dla nauczycieli biorących udział w pilotażu „Cyfrowej Szkoły”

Pakiet szkoleń stanowi element szerszego projektu badawczego, który powadzony będzie w roku szkolnym 2012/2013 w klasach IV w 24 wybranych szkołach podstawowych. Z każdej szkoły objętej badaniem do uczestnictwa w organizowanych warsztatach zaproszonych zostanie sześciu nauczycieli i każdy z nich weźmie udział w innym module tematycznym. Szkolenie w danym module zakończy się opracowaniem przez uczestnika autorskiego programu nauczania, wykorzystującego poznaną metodykę. Warsztaty mają być podzielone na 6 modułów tematycznych i zrealizowane w oparciu o aktywne wykorzystanie nowych technologii

Proponowane moduły tematyczne to:

 1. odwrócona lekcja - metoda polegająca na zaakcentowaniu samodzielnego przyswajania podstaw materiału edukacyjnego przez uczniów w domu i doskonaleniu umiejętności pod okiem nauczyciela w klasie;
 2. kompetencje twórcze - uczniowie uczą się przede wszystkim podczas tworzenia własnych treści (głównie o charakterze audiowizualnym) i w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje;
 3. grywalizacja - innowacyjna metoda aktywizowania, motywowania i nagradzania uczniów, uwzględniająca indywidualizację procesu nauczania;
 4. e-podręcznik - nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem podręcznika w wersji elektronicznej;
 5. otwarte zasoby edukacyjne - nauczyciel opiera się na materiałach edukacyjnych dostępnych publicznie w internecie;
 6. programowanie wizualne - tematyka realizowana w formie całorocznego kursu w ramach przedmiotu ,,informatyka”.
Każdy z sześciu modułów będzie uzupełniony o ogólny kurs wykorzystywania nowych technologii w edukacji, dotyczący obsługi sprzętu komputerowego, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego, wyszukiwania i publikowania treści on-line.

Zakłada się, że w ramach pakietu szkoleń zapewnione zostaną:

 1. treści szkoleniowe online dla nauczycieli, przygotowujące do wdrożenia danej metodyki we własnym programie nauczania, w tym przykładowe scenariusze lekcji z różnych przedmiotów (stworzone w taki sposób, aby nadawały się do wykorzystania również przez nauczycieli nieuczestniczących w warsztatach);
 2. warsztaty, podczas których nauczyciele będą doskonalić posługiwanie się daną metodyką oraz przygotują pod okiem trenera własny program nauczania z jej wykorzystaniem;
 3. treści edukacyjne dla uczniów konieczne do realizacji programów nauczania z różnych przedmiotów (np. licencje na e-podręczniki, materiały do odwróconej lekcji, czy katalog online otwartych zasobów edukacyjnych);
 4. mentoring online dla 24 nauczycieli w 24 szkołach do końca roku szkolnego (lub ewentualnie dodatkowe konferencje szkoleniowe w trakcie tego roku).

Do 20 sierpnia można przesyłać opinie o ww. pakiecie i modułach

MAiC zachęca do przesyłania opinii dotyczących doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład poszczególnych modułów tematycznych, a także przedstawienia swoich uwag i propozycji do ramowych założeń pakietu szkoleń. Cenne będą także inne uwagi merytoryczne i doświadczenia w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.

Opinie można nadsyłać do 20 sierpnia 2012 r. w formie elektronicznej na adres [email protected].
Spotkanie w sprawie szkoleń odbędzie się 21 sierpnia 2012 r., o godz. 11.00, w sali 457 w siedzibie MAC przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Ze względów organizacyjnych chęć uczestnictwa w spotkaniu, należy zgłosić mailowo na wyżej wskazany adres, lub telefonicznie pod numerem (22) 60 117 83 do 20 sierpnia.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (www.mac.gov.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel