"Cyfrowa szkoła" - konsultacje w sprawie szkoleń dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizując komponent badawczy w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” przygotowuje pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji, skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych. W tym celu MAC organizuje spotkanie konsultacyjne, na którym omówiona będzie koncepcja w/w szkoleń. Do konsultacji zapraszamy organizacje, instytucje i firmy, które zachcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szkolenia dla nauczycieli biorących udział w pilotażu „Cyfrowej Szkoły”

Pakiet szkoleń stanowi element szerszego projektu badawczego, który powadzony będzie w roku szkolnym 2012/2013 w klasach IV w 24 wybranych szkołach podstawowych. Z każdej szkoły objętej badaniem do uczestnictwa w organizowanych warsztatach zaproszonych zostanie sześciu nauczycieli i każdy z nich weźmie udział w innym module tematycznym. Szkolenie w danym module zakończy się opracowaniem przez uczestnika autorskiego programu nauczania, wykorzystującego poznaną metodykę. Warsztaty mają być podzielone na 6 modułów tematycznych i zrealizowane w oparciu o aktywne wykorzystanie nowych technologii

Proponowane moduły tematyczne to:

 1. odwrócona lekcja - metoda polegająca na zaakcentowaniu samodzielnego przyswajania podstaw materiału edukacyjnego przez uczniów w domu i doskonaleniu umiejętności pod okiem nauczyciela w klasie;
 2. kompetencje twórcze - uczniowie uczą się przede wszystkim podczas tworzenia własnych treści (głównie o charakterze audiowizualnym) i w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje;
 3. grywalizacja - innowacyjna metoda aktywizowania, motywowania i nagradzania uczniów, uwzględniająca indywidualizację procesu nauczania;
 4. e-podręcznik - nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem podręcznika w wersji elektronicznej;
 5. otwarte zasoby edukacyjne - nauczyciel opiera się na materiałach edukacyjnych dostępnych publicznie w internecie;
 6. programowanie wizualne - tematyka realizowana w formie całorocznego kursu w ramach przedmiotu ,,informatyka”.
Każdy z sześciu modułów będzie uzupełniony o ogólny kurs wykorzystywania nowych technologii w edukacji, dotyczący obsługi sprzętu komputerowego, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego, wyszukiwania i publikowania treści on-line.

Zakłada się, że w ramach pakietu szkoleń zapewnione zostaną:

 1. treści szkoleniowe online dla nauczycieli, przygotowujące do wdrożenia danej metodyki we własnym programie nauczania, w tym przykładowe scenariusze lekcji z różnych przedmiotów (stworzone w taki sposób, aby nadawały się do wykorzystania również przez nauczycieli nieuczestniczących w warsztatach);
 2. warsztaty, podczas których nauczyciele będą doskonalić posługiwanie się daną metodyką oraz przygotują pod okiem trenera własny program nauczania z jej wykorzystaniem;
 3. treści edukacyjne dla uczniów konieczne do realizacji programów nauczania z różnych przedmiotów (np. licencje na e-podręczniki, materiały do odwróconej lekcji, czy katalog online otwartych zasobów edukacyjnych);
 4. mentoring online dla 24 nauczycieli w 24 szkołach do końca roku szkolnego (lub ewentualnie dodatkowe konferencje szkoleniowe w trakcie tego roku).
Do 20 sierpnia można przesyłać opinie o ww. pakiecie i modułach

MAiC zachęca do przesyłania opinii dotyczących doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład poszczególnych modułów tematycznych, a także przedstawienia swoich uwag i propozycji do ramowych założeń pakietu szkoleń. Cenne będą także inne uwagi merytoryczne i doświadczenia w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.

Opinie można nadsyłać do 20 sierpnia 2012 r. w formie elektronicznej na adres slawomir.skrzypek@mac.gov.pl.
Spotkanie w sprawie szkoleń odbędzie się 21 sierpnia 2012 r., o godz. 11.00, w sali 457 w siedzibie MAC przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Ze względów organizacyjnych chęć uczestnictwa w spotkaniu, należy zgłosić mailowo na wyżej wskazany adres, lub telefonicznie pod numerem (22) 60 117 83 do 20 sierpnia.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (www.mac.gov.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel