Czy nowy rok 2020/2021 rozpocznie się lekcjami w szkołach?

Data publikacji: 24 lipca 2020 r.
Poleć znajomemu
Czy nowy rok 2020/2021 rozpocznie się lekcjami w szkołach?

„Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do nauki w szkołach” – taki wpis MEN został opublikowany na Twitterze. Resort edukacji liczy więc na powrót do nauki stacjonarnej, ale jednocześnie pracuje nad regulacjami prawnymi, które mają pozwolić na szybkie wprowadzenie nauczania zdalnego w poszczególnych szkołach.

Co zapowiada MEN

Jak wynika z wpisów na popularnym portalu społecznościowym, szef resortu edukacji zakłada, że uczniowie w nowym roku szkolnym 2020/2021 wrócą do nauczania stacjonarnego. Ostateczna decyzja w tej kwestii ma zostać podjęta po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Minister Zdrowia. Jak wskazał, Ministerstwo pracuje nad przepisami, które mają zagwarantować bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół. Zaś w razie wystąpienia ogniska epidemii ma zostać zastosowane nowe rozwiązanie, pozwalające dyrektorowi na szybką reakcję, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego

Postulaty ZNP


Jeszcze w czerwcu 2020 r. Zarząd Główny ZNP przygotował stanowisko i zwrócił się z apelem do MEN o podjęcie działań przygotowujących na ewentualność nauczania zdalnego. Wśród postulatów ZNP wskazano na:

1)     doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów potrzebującym uczniom i nauczycielom

2)     utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:

  • e-zasoby do kształcenia,
  • poradniki dla uczniów i rodziców,
  • szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,
  • komunikator do prowadzenia wideokonferencji

3)     zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;

4)     zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;

5)     zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów pracujących z dziećmi, które wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;

6)     opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość, by wyeliminować nieprawidłowości;

7)     uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego;

8)     modyfikacja podstawy programowej kształcenia przez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;

9)     opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość (chodzi o uczniów, którzy „zniknęli” z e-szkoły);

10)   kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  • Strona internetowa ZNP (znp.edu.pl),
  • Strona internetowa Polskiej Agencji Prasowej (pap.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel