Dezynfekcja rąk przez uczniów – czy można ich do tego zobligować

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 25 maja 2020 r.
Poleć znajomemu
Dezynfekcja rąk przez uczniów – czy można ich do tego zobligować

Czy należy umieścić pojemnik z płynem do dezynfekcji przed budynkiem szkoły i dopilnować, aby każdy przed wejściem zdezynfekował ręce? Czy można nakazać takową dezynfekcję dzieciom? Sprawdź, jaki zadbać o dezynfekcję rąk w trwającym nadal czasie pandemii.

Wytyczne niczym przepisy prawa

Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, w których stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To jednak nie wszystko. W przypadku:

  • przedszkoli,
  • innych form wychowania przedszkolnego,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • szkół podstawowych w zakresie klas I–III
  • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej,
  • szkół policealnych w zakresie semestrów programowo najwyższych

należy stosować także wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (§ 13c rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.).

Obowiązkowa dezynfekcja

Oznacza to, że w szkołach podstawowych w zakresie klas I-III muszą być spełnione m.in. wytyczne GIS. Wytyczne te należy obecnie traktować tak, jak przepisy powszechnie obowiązującego prawa (choć nie są takimi przepisami).

Jedna z wytycznych GIS brzmi: "Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły."

Tym samym dyrektor ma obowiązek nakazać dzieciom dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku szkoły.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel