Dobry wynik polskich gimnazjalistów

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 21 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Uczniowie II klas gimnazjów znaleźli się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS). Badanie sprawdzało jak gimnazjaliści potrafią ocenić, przekształcić i podzielić się informacją przy użyciu komputera.

Polscy uczniowie mają porównywalne kompetencje komputerowe i informacyjne z rówieśnikami z Norwegii, Danii, Australii, Kanady i Korei Południowej - wynika z badania ICILS. Lepsi od nich okazali się tylko Czesi, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.

Badanie przeprowadzono w Polsce w 2013 roku. Wzięło w nim udział 2870 uczniów II klasy gimnazjum ze 157 szkół oraz 2228 nauczycieli.

Wysokie kompetencje komputerowe polskich uczniów

W Polsce najwyższe wyniki uzyskiwały dziewczęta. Przeciętne kompetencje komputerowe i informacyjne u uczniów były tym lepsze, im w większej miejscowości mieszkali. Najniższe mieli uczniowie szkół wiejskich. Wysoki wynik polskich uczniów wiąże się raczej z ich indywidualnymi doświadczeniami niż z tym, jaka jest i jak pracuje ich szkoła - twierdzą eksperci IBE.

Nie ze wszystkimi zadaniami polscy uczniowie poradzili sobie jednak bez zarzutu. Aż 30 proc. gimnazjalistów nie potrafiło podać adresata e-maila, choć widziało nagłówek listu.

Najlepszy dostęp do komputerów w małych miejscowościach

Z badania ICILS wynika, że polskie szkoły na tle innych krajów mają dość skromną technologiczną infrastrukturę informatyczną. Najlepszy dostęp do komputera mają gimnazjaliści ze szkół w najmniejszych miejscowościach. Średnio jeden komputer przypada tam na sześć osób. W co czwartym gimnazjum komputery znajdują się niemal we wszystkich salach lekcyjnych. Zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele przyznają, że rzadko wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) do komunikacji np. z rodzicami uczniów czy innymi szkołami.

Priorytetem jest wyposażanie uczniów w indywidualne umiejętności, a na dalszym miejscu wykorzystanie nowoczesnych technologii do współpracy między uczniami - tworzenia projektów czy wspólnego wykonywania zadań. Tylko 32 proc. polskich uczniów korzysta z komputera, wykonując wspólne z innymi zadanie, gdy średnio w badanych krajach robi to 40 proc. uczniów.

W polskiej szkole TIK są wykorzystywane najczęściej na lekcjach informatyki (99 proc.), a najrzadziej na lekcjach wychowania fizycznego (42 proc.). Nowe media wspierają też nauczanie języka francuskiego, chemii, historii, fizyki, plastyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Rzadziej pojawiają się na lekcjach religii i matematyki.

Badano uczniów i nauczycieli

Najważniejszą częścią badania był test, który uczniowie rozwiązywali przy użyciu komputera. Podzielony był na dwie części. Na rozwiązanie każdej uczniowie mieli 30 minut.

Uczniowie wypełniali też kwestionariusz. Dzięki niemu zebrano dane na temat środowiska uczniów, dotychczasowych doświadczeń komputerowych oraz postaw wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nauczyciele badanych uczniów również wypełniali specjalnych kwestionariusz, dotyczący m.in. wykorzystywania komputerów w szkole i poza nią oraz tego, jak sami oceniają swoje kompetencje w używaniu komputera. Okazało się, że aż 2/3 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, rzadko korzysta z komputerów podczas lekcji. Uważają, że korzystanie z nich na zajęciach nie jest priorytetem.

Zebrano także dane o szkołach, w których uczą się badani uczniowie. Dyrektor placówki wypełniał ankietę, która dotyczyła m.in. wyposażenia szkoły w komputery czy praktyki dotyczące wykorzystywania technologii informacyjno-edukacyjnych.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel