Duże zainteresowanie "Cyfrową szkołą"

Data publikacji: 11 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Do 30 kwietnia organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (samorządy gminne i powiatowe) mogły składać wnioski o udział prowadzonych przez nie szkół w pilotażu Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła". Wnioski złożyło aż 46 procent organów prowadzących. Dotyczyły one 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do złożenia takiego wniosku (27,1%).

Do 30 kwietnia organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (samorządy gminne i powiatowe) mogły składać wnioski o udział prowadzonych przez nie szkół w pilotażu Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła". Wnioski złożyło aż 46 procent organów prowadzących. Dotyczyły one 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do złożenia takiego wniosku (27,1%).

Średnia liczba szkół i organów prowadzących, które złożyły wnioski do udziału w programie „Cyfrowa szkoła”

Lp.

Województwo

Liczba organów prowadzących uprawnionych do aplikacji

Liczba organów prowadzących aplikujących do programu

%

liczba publicznych szkół podstawowych w województwach

Liczba szkół aplikujących z ternu województwa

%

1

dolnośląskie

196

107

54,6%

748

243

32,5%

2

kujawsko - pomorskie

168

70

41,7%

652

185

28,4 %

3

lubelskie

231

89

38,5%

992

205

20,7%

4

lubuskie

95

42

44,2%

313

72

23%

5

łódzkie

199

80

40,2%

817

184

22,5%

6

małopolskie

182

108

59,3%

1.401

383

27,3%

7

mazowieckie

351

176

50,1%

1.590

607

38,2%

8

opolskie

83

29

34,9%

383

58

15,1%

9

podkarpackie

159

79

49,7%

1.088

225

20,7%

10

podlaskie

132

43

32,6%

408

89

21,8%

11

pomorskie

143

98

68,5%

648

244

37,7%

12

śląskie

185

88

47,6%

1.174

358

30,5%

13

świętokrzyskie

116

64

55,2%

568

120

21,1%

14

warmińsko - mazurskie

136

48

35,3%

507

100

19,7%

15

wielkopolskie

257

113

44%

1189

335

28,2%

16

zachodniopomorskie

135

45

33,3%

473

99

20,9%

Ogółem Polska

2.768

1.279

46,2%

12.951

3.507

27,1%

Do 14 maja wojewodowie dokonają kwalifikacji szkół do programu, wybierając z tego grona około 400 placówek, które wezmą udział w pilotażu. Pierwsze pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone do szkół w październiku br. Po zainstalowaniu, zintegrowaniu i uruchomieniu zakupionego sprzętu uczniowie i nauczyciele będą mogli realizować zadania przewidziane w programie do końca maja 2013 roku.

Źródło informacji

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel