GIODO zaprasza na szkolenie o RODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji z przedszkoli

Data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
GIODO zaprasza na szkolenie o RODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji z przedszkoli

GIODO przygotował szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji dotyczące rozporządzenia o ochronie danych – RODO. Adresowane jest ono do osób pełniących tę funkcje w przedszkolach.

Przygotowanie ABI do funkcji inspektora ochrony danych

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat szkolenia, które przygotowuje ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych. RODO wzmacnia bowiem prawa osób, których dane są przetwarzane, a na administratorów danych nakłada nowe obowiązki.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Warszawie 24 kwietnia 2018 r. Do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie ABI z przedszkoli zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie – specjalnie dla ABI z przedszkoli

Przedszkola przetwarzają wiele danych osobowych dotyczących dzieci, np. ich imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto rodzice niejednokrotnie przekazują tym placówkom wiele innych, często wrażliwych, informacji, dotyczących ich dzieci, takich chociażby, jak: alergie, choroby i przyjmowane leki, religia lub światopogląd, orzeczenia sądowe dotyczące pieczy nad dzieckiem. Przedszkola przetwarzają również dane dotyczące rodziców, a często też dziadków czy rodzeństwa jako osób uprawnionych do odbierania dziecka z placówki. Dysponują również danymi pracowników.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać do 17 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej GIODO pod linkiem https://rejestracja.giodo.gov.pl/. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu, miejsca szkolenia oraz godziny rozpoczęcia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną 18 kwietnia 2018 r.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel