Gniezno i Lublin gotowe na zdalną edukację

Data publikacji: 19 października 2020 r.
Poleć znajomemu
Gniezno i Lublin gotowe na zdalną edukację

Ostatnie miesiące hybrydowej nauki wymusiły przyspieszenie działań samorządowych związanych z cyfrową transformacją szkół. To od współpracy szkół i władz samorządowych na poziomie lokalnym coraz częściej zależy bowiem ciągłość funkcjonowania oświaty w mieście, powiecie, a niekiedy całym regionie.

Inwestycje w infrastrukturę technologiczną i standaryzacja narzędzi to jedna strona medalu. Nie mniej ważne jest praktyczne przygotowanie samych nauczycieli i uczniów oraz dostęp do bazy wiedzy czy mentorów – czyli rozwój kompetencji cyfrowych, niezbędnych do płynnego poruszania się w nowej rzeczywistości. Eksperci podkreślają jednak, że doświadczenia zdobyte w tych niestabilnych czasach to ogromny kapitał na przyszłość i szansa na budowanie nowych metodologii pracy – i to zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych. W niektórych miastach ten proces wdrażany jest systemowo, w ramach miejskiej infrastruktury IT. Wśród nich są Gniezno i Lublin, których doświadczenia mogą być celnym drogowskazem dla innych.

Gniezno – od zdalnej nauki do szkoły przyszłości

Wszystkie szkoły i placówki edukacyjne w Gnieźnie już pracują na rozwiązaniu Office 365 Education. Realizowana od 2014 r. polityka miasta od początku nastawiona była na realizację jednego celu: stworzenie stabilnej infrastruktury sieciowej w mieście i integracja wszystkich ośrodków w ramach wspólnego ekosystemu narzędzi IT. Ze złożoności tego zadania od początku zdawał sobie sprawę Michał Powałowski, wiceprezydent Gniezna, który przed objęciem urzędu był nauczycielem informatyki.

„Zanim objąłem to stanowisko, sytuacja w szkołach była mi bardzo dobrze znana. Doskonale pamiętam momenty, kiedy coś nie działało albo w wyniku wprowadzenia przypadkowej informatyzacji miały miejsce jakieś problemy techniczne”. – przyznaje Michał Powałowski.

Dlatego pierwszym krokiem gnieźnieńskiego ratusza był audyt infrastruktury sieciowej w budynkach szkolnych, a także stworzenie specjalnej grupy roboczej odpowiedzialnej stricte za projekt cyfryzacji szkół. Członkowie grupy musieli sobie odpowiedzieć m.in. na pytania, w jaki sposób szkoła miałaby się zmienić oraz jakie są oczekiwania nauczycieli i administracji w stosunku do narzędzi, które miałyby być przecież narzędziami do codziennej komunikacji, zarządzania zadaniami czy administrowaniem dokumentów. Powałowski, jako praktyk mający doświadczenie także od strony pokoju nauczycielskiego, wiedział, że techniczna strona projektu musi być administrowana niezależnie od poszczególnych placówek, czyli na szczeblu samorządowym. Tak, aby nauczyciele mogli skupić się w 100 proc. na prowadzeniu lekcji i wykorzystaniu technologii do zadań dydaktycznych.

Włodarzom miasta zależało również na wprowadzeniu jednolitego narzędzia dla wszystkich placówek, aby wszyscy nauczyciele poruszali się w ramach tego samego środowiska pracy i czerpali z własnych doświadczeń w ramach miasta, jako jednego organizmu.

„Rolą samorządu jest dostarczanie dyrektorom szkół odpowiednich narzędzi. Chcieliśmy pokazać, że wszystkie placówki traktujemy równo i nie ma tutaj wyjątków – każdy nauczyciel i dyrektor dostanie to samo narzędzie” – wyjaśnia Michał Powałowski.

Poszukiwanie partnera technologicznego

Mając plan i założenia technologiczne projektu, rozpoczęto poszukiwanie firmy zewnętrznej, odpowiedzialnej za wdrożenie i utrzymanie całej infrastruktury. Takie podejście pozwala na zapewnienie przepustowości sieci, eliminuje problemy z połączeniami i wyłącza odpowiedzialność nauczycieli w przypadku problemów technicznych.

„Po weryfikacji ofert zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Advisor, partnerem Microsoft, która posiadała odpowiednie doświadczenie i – co było dla nas ważne – była odpowiedzialna za realizację kilku bardzo dużych projektów w naszej branży” – mówi Paweł Jagielski, nauczyciel informatyki i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie, koordynator projektu. Współpracę z miastem bardzo pozytywnie wspomina też Maciej Tyran, przedstawiciel firmy Advisor. „Było duże zrozumienie dla tego pomysłu ze strony władz miejskich, dyrektorów i nauczycieli w szkołach. Od początku projektu wszyscy myśleli przyszłościowo i rozumieli korzyści płynące z jego realizacji dla całej społeczności edukacyjnej”. – dodaje Maciej Tyran, dyrektor ds. rozwoju rynku edukacyjnego w firmie Advisor.

Równolegle z wdrażaniem platformy Office 365 Education w szkołach przeprowadzono serię szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów z obsługi nowych narzędzi. Przygotowanie ich do korzystania z aplikacji dostępnych w ramach chmurowej platformy Microsoft pozwoliło poznać te narzędzia od środka i sprawniej wykorzystywać ich możliwości na co dzień. Nawet najbardziej nowoczesna technologia nie będzie efektywna bez nauczyciela, który finalnie przecież korzysta z niej do prowadzenia swoich zajęć.

„Naszą rolą było przekonać nauczycieli, że wykorzystując takie narzędzia, będą mogli oni poprawić jakość swojej pracy. Wymagało to wiele cierpliwości, ale dzięki niej nie tylko widzieliśmy, jak z każdym dniem znikał sceptycyzm, ale również jak nauczyciele sami zaczynali dostrzegać korzyści ze stosowania tych narzędzi w nauczaniu” – tłumaczy Michał Powałowski.

Doświadczenie, które procentuje

Aktywne włączenie szkół i nauczycieli w cały program informatyzacji placówek otworzyło nowe pola do czerpania doświadczeń i nabywania nowoczesnych kompetencji, tzw. kompetencji przyszłości. Dzięki współpracy z Microsoft nauczyciele z gnieźnieńskich szkół otrzymali możliwość korzystania z doświadczenia ekspertów, którzy wcześniej wdrażali podobne programy – w samym Gnieźnie, ale też całej Polsce. Dziś pracownicy szkoły sami starają się przekazywać zgromadzone doświadczenie i umiejętności innym dyrektorom i nauczycielom w Polsce, także w ramach specjalnych programów skupiających edukatorów o podobnej wizji i zapale do nowych technologii. „W tym roku w naszej szkole mamy ośmiu nauczycieli, którzy mogą się pochwalić się tytułem MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert). To ogromne wyróżnienie dla nas jako szkoły, ale też dla samych nauczycieli, bo jest to gremium skupiające pedagogów z całego świata, z którymi można wymieniać się wiedzą” – podsumowuje Paweł Jagielski.

Lublin – pełna integracja

Cyfryzacja systemu edukacji to również strategiczny cel Lublina, który jest obecnie na zaawansowanym etapie włączenia wszystkich – z ponad 100 publicznych – miejskich szkół do wspólnej chmurowej sieci IT. Tempo prac jest ogromne, a wydarzenia ostatnich miesięcy dodatkowo przyspieszyły procesy realizacji – w samym tylko kwietniu 2020 r. zrealizowano wdrożenia IT zaplanowane na okres najbliższych dwóch lat! Lublin to także pierwsze miasto w Polsce, w którym kompleksowo zintegrowano dziennik elektroniczny UONET+ firmy VULCAN z pakietem Office 365 Education, dzięki czemu przy szerokiej współpracy miasta z partnerami technologicznymi, utworzonych zostało już ponad 56 tysięcy kont dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów.

„Bardzo cenię sobie to, że narzędzia stosowane w naszej szkole tworzą jeden wspólny system, który pozwala na sprawne zarządzanie szkołą, delegowanie zadań, komunikację mailową, zdalne spotkania. Jeden standard złożony ze znanych i lubianych narzędzi sprawia, że każdy potrafi korzystać z systemu interaktywnej edukacji i komunikacji” – mówi Marek Błaszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, jednej z modelowych Szkół w Chmurze Microsoft.

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu

Z perspektywy samych użytkowników, integracja UONET+ z Office 365 oznacza przede wszystkim korzyści w postaci jednolitego zestawu narzędzi do realizowania codziennych zadań dydaktycznych. Integracja kont pocztowych we wspólnej domenie sprawiła, że użytkownicy mają teraz jeden login (adres e-mail) służący do logowania do wszystkich podstawowych narzędzi czy aplikacji do zarządzania treścią, zabezpieczeniami czy kalendarzem z planem lekcji. Łatwiejszy dostęp do aplikacji dokumentowych w chmurze, takich jak Word, Excel i PowerPoint czy możliwość pracy na wspólnym pliku przez kilka osób w aplikacji SharePoint to również spore ułatwienie przy pracach projektowych w grupach roboczych – umiejętność, która poza szkołą z pewnością przyda się jeszcze to w życiu prywatnym czy zawodowym w przyszłości.

Ale integracja e-dziennika z platformą Microsoft daje jeszcze jedną, ogromną korzyść nauczycielom i uczniom – tworzy gotowe, prekonfigurowane środowisko pracy w aplikacji Microsoft Teams, w której nowe zespoły (klasy, grupy, zespoły robocze) automatycznie tworzone są dla każdego przedmiotu w każdym kolejnym roku szkolnym wraz z odpowiednim przypisaniem nauczycieli prowadzących przedmiot i uczniów z poszczególnych klas. Ta automatyzacja pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu i energii, którą edukatorzy i pracownicy szkoły mogą teraz poświęcić np. na bezpośrednie kontakty z dziećmi czy rodzicami.

„Gdy pandemia się skończy, chcemy nadal stosować edukację i narzędzia cyfrowe, nie tylko w samej szkole, ale także w przypadku uczniów mających np. indywidualny tok nauczania. Planujemy nagrywać lub transmitować lekcje za pomocą technologii wideo. Pozwoliłoby to w szczególności poprowadzić zajęcia z fizyki, biologii czy chemii, gdzie pokazywane są doświadczenia i modele. Pracujemy nad tym, żeby zainstalować odpowiednie kamery w naszych salach.” – mówi Marek Błaszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, która jest jedną z 11 modelowych „Szkół w Chmurze Microsoft” w mieście.

Cyfrowa transformacja w edukacji

Poznaj więcej przykładów polskich szkół i samorządów, które z powodzeniem wykorzystują cyfrowe rozwiązania w edukacji:https://aka.ms/TransformacjaEDU

Ogłoszenie płatne

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel