Jak wyliczyć wymiar urlopu uzupełniającego i ekwiwalentu urlopowego – wyjaśnimy to na szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Data publikacji: 28 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Jak wyliczyć wymiar urlopu uzupełniającego i ekwiwalentu urlopowego – wyjaśnimy to na szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Obliczenie wymiaru urlopu uzupełniającego i ekwiwalentu urlopowego dla nauczyciela szkoły feryjnej wydaje się nieskomplikowane, ale nie zawsze tak jest. Niekiedy należy bowiem wziąć pod uwagę dodatkowe okoliczności, takie jak okres zatrudnienia nauczyciela czy fakt zatrudnienia na czas określony. Sposób rozwiązania tych problemów przedstawimy podczas szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”, które odbędzie się 25 października 2019 r. w Warszawie.

Obliczenie wymiaru urlopu i ekwiwalentu nie zawsze jest proste

Początkującym dyrektorom może sprawiać problemy obliczenie wymiaru przysługującego nauczycielowi uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych. Urlop taki jest udzielany, jeżeli nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu bieżącego w okresie ferii zimowych lub wakacji. Otóż w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Maksymalny wymiar urlopu uzupełniającego za dany rok kalendarzowy to zatem 56 dni. Od tej puli odejmujemy liczbę dni wykorzystanych na bieżąco i w ten sposób wyliczamy wymiar urlopu uzupełniającego. Analogicznie ustala się liczbę dni, za które przysługuje ekwiwalent urlopowy.

To jednak nie wszystko. W przypadku ekwiwalentu należy bowiem uwzględnić okres zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Poza tym dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony obowiązuje zmodyfikowana metoda obliczania wymiaru ekwiwalentu. Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku nauczycieli placówek nieferyjnych. O szczegółach dowiesz się podczas szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły” Szkolenie odbędzie się 30 października 2019 r. w Warszawie, godz. 10.00-16.00. Zachęcamy do uczestnictwa!

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszymy następujące zagadnienia

Pierwsze czynności po objęciu funkcji dyrektora (obsada kadry kierowniczej):

 • jak utworzyć stanowisko kierownicze,
 • procedura obsady stanowisk kierowniczych,
 • kiedy można odwołać z funkcji kierowniczej;

 

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • wymagane dokumenty,
 • weryfikacja w rejestrach,
 • zatrudnianie a RODO,
 • niezbędne badania,
 • kiedy można zwolnić nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,
 • dopuszczalność zmiany warunków pracy;

 

Jak uregulować czas pracy nauczycieli

 • specyfice czasu pracy nauczycieli,
 • pensum łączone i uśrednione,
 • przydział godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

 

Kilka słów o urlopach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 

 • urlop w reżimie feryjnym i nieferyjnym,
 • urlop uzupełniający i zaległy
 • ekwiwalent urlopowy – kiedy wypłacamy

 

Wynagrodzenia i inne świadczenia dla nauczycieli

 • wszystko o dodatkach do wynagrodzenia
 • nagroda jubileuszowa
 • trzynastka
 • ZFŚS

 

BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • badania lekarskie,
 • odzież i obuwie robocze,
 • jak postąpić w razie wypadku przy pracy

Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły

 • kiedy nauczyciela pociągnąć do odpowiedzialności,
 • kiedy dyrektorowi grozi odwołanie z funkcji,
 • czy praca dyrektora podlega ocenie,
 • kiedy dyrektor odpowie za szkodę

Podstawy oceny pracy i awansu zawodowego

 • procedura oceny pracy od A do Z,
 • obowiązki dyrektora w toku stażu na wyższy stopień awansu,
 • ocena dorobku zawodowego,
 • dyrektor jako podmiot decyzyjny w sprawie awansu zawodowego

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel