JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej) zatrudni Dyrektora żłobka/Opiekuna

Data publikacji: 1 września 2016 r.
Poleć znajomemu
JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej) zatrudni Dyrektora żłobka/Opiekuna

JCC Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej) to instytucja, która prowadzi programy społeczne i edukacyjne dla społeczności żydowskiej Krakowa. Żłobek i przedszkole JCC stanowią rozwinięcie dotychczasowej działalności JCC z myślą o opiece nad dziećmi w wieku 1-3 i 3-6. Placówka organizowana jest od podstaw i przeznaczona będzie dla 20-25 dzieci. Planowane otwarcie na początku 2017 roku. Do tego czasu dyrektor będzie prowadził procedurę założenia placówki i wspierał w tym zakresie przedstawiciela organu prowadzącego. Funkcja dyrektora będzie połączona z pełnieniem funkcji nauczyciela/opiekuna.

 

Oferta pracy

Stanowisko: Dyrektor żłobka/Opiekun

Miejsce pracy: JCC Krakow, Miodowa 24

1. Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane wykształcenie pedagogiczne)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • Osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona oraz ograniczona
 • Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość aktów prawnych, dotyczących opieki nad dziećmi, przepisów prawa pracy, przepisów bhp i ppoż.
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji
 • Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność
 • Znajomość i poszanowanie kultury i wartości żydowskich
 • Odporność na stres, umiejętność łagodzenia konfliktów
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków
 • Zaawansowana znajomość j. angielskiego

3. Zakres obowiązków:

 • Organizowanie i stały nadzór prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością
 • Ustalenie merytorycznego programu i nadzorowanie jego realizacji
 • Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego (elastyczny czas pracy 7.30 - 17.30)
  • Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu przy konsultacji z Dyrekcją JCC Krakow
  • Organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nad dziećmi oraz pracy dla podległego personelu
  • Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji
  • Należyte planowanie, organizowanie pracy placówki, i usprawnianie jej organizacji
  • Opracowywanie rocznych planów finansowych oraz nadzór nad wykonaniem zatwierdzonego planu i budżetu
  • Racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi
  • Wykonywanie czynności związanych ze stosunkami pracy podległego personelu
  • Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucyjnymi
  • Ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności podległych pracowników
  • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci
  • Pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka
  • Prowadzenie współpracy z rodzicami
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń od rodziców/opiekunów prawnych

4. Wynagrodzenie:

Umowa o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie wraz z premiami okresowymi

CV w języku angielskim wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres office@jcckrakow.org

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel