Karta Nauczyciela musi być - tylko jaka ma być jej treść?

Data publikacji: 17 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

16 lipca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych. Uczestnicy spotkania zgadzają się co do jednego - zawód nauczyciela wymaga odrębnej od Kodeksu pracy regulacji ustawowej.

Ostatnio Karta wzbudza wiele emocji

Ustawa - Karta Nauczyciela obowiązuje od 1982 r. Reguluje status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych. Przede wszystkim określa ona: sposób nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy, zasady awansu zawodowego, czas pracy, w tym urlop wypoczynkowy; obowiązki i uprawnienia nauczycieli, ich wynagrodzenia, a także emerytury oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa była dotąd zmieniana aż 62 razy.

Rozmowy na temat Karty Nauczyciela są inicjatywą MEN wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom środowisk związanych z edukacją. W ostatnim czasie ożywiła się bowiem dyskusja na temat ustawy - Karta Nauczyciela oraz adekwatności jej przepisów do wyzwań stawianych nowoczesnej szkole i sytuacji społeczno - ekonomicznej Polski.
Na temat proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela oraz reakcji środowiska nauczycielskiego na te propozycje przeczytasz w artykułach Portalu Oświatowego:
Zmiany w Karcie wymagają dialogu społecznego

Dokonanie oceny proponowanych zmian przepisów ustawy - Karta Nauczyciela wymaga dialogu społecznego, którego efektywność zależy od wszystkich prowadzących go stron. Dlatego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych:

  • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Forum Związków Zawodowych
  • Unia Metropolii Polskich
  • Związek Województw RP
  • Związek Powiatów Polskich
  • Związek Miast Polskich
  • Unia Miasteczek Polskich
  • Związek Gmin Wiejskich
MEN - najważniejsze jest dobro uczniów

Przy wszelkich propozycjach zmian dotyczących obowiązków i przywilejów nauczycieli czy finansowania oświaty, obie strony, zarówno samorządowa jak i nauczycielska, muszą brać pod uwagę dobro ucznia. Rolą ministerstwa, jako inicjatora tych rozmów, jest dbanie właśnie o to, aby dyskusja skupiała się na rozwiązaniach wspierających jakości kształcenia i wychowania naszych dzieci. Bo szkoła jest dla uczniów i obie strony muszą o tym pamiętać - powiedział dziennikarzom Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w MEN, przed spotkaniem.

Zawód nauczyciela musi być odrębnie regulowany

Podczas spotkania strony dialogu zaprezentowały swoje stanowiska na temat ustawy - Karta Nauczyciela oraz jej wpływu na jakość edukacji i sytuację społeczno - ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Zgodzono się, że zawód nauczyciela jest  zawodem, który wymaga szczególnych, względem przepisów Kodeksu Pracy, uregulowań prawnych w pragmatyce zawodowej. Istotną rolą powinno być również budowanie prestiżu nauczyciela.

Dalsze rozmowy będą prowadzone w grupach eksperckich. Efekty pracy grup eksperckich będą omawiane na kolejnych szerszych spotkaniach przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel