Karta Nauczyciela musi być - tylko jaka ma być jej treść?

Data publikacji: 17 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

16 lipca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych. Uczestnicy spotkania zgadzają się co do jednego - zawód nauczyciela wymaga odrębnej od Kodeksu pracy regulacji ustawowej.

16 lipca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych. Uczestnicy spotkania zgadzają się co do jednego - zawód nauczyciela wymaga odrębnej od Kodeksu pracy regulacji ustawowej.

Ostatnio Karta wzbudza wiele emocji

Ustawa - Karta Nauczyciela obowiązuje od 1982 r. Reguluje status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych. Przede wszystkim określa ona: sposób nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy, zasady awansu zawodowego, czas pracy, w tym urlop wypoczynkowy; obowiązki i uprawnienia nauczycieli, ich wynagrodzenia, a także emerytury oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa była dotąd zmieniana aż 62 razy.

Rozmowy na temat Karty Nauczyciela są inicjatywą MEN wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom środowisk związanych z edukacją. W ostatnim czasie ożywiła się bowiem dyskusja na temat ustawy - Karta Nauczyciela oraz adekwatności jej przepisów do wyzwań stawianych nowoczesnej szkole i sytuacji społeczno - ekonomicznej Polski.
Na temat proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela oraz reakcji środowiska nauczycielskiego na te propozycje przeczytasz w artykułach Portalu Oświatowego:
Zmiany w Karcie wymagają dialogu społecznego

Dokonanie oceny proponowanych zmian przepisów ustawy - Karta Nauczyciela wymaga dialogu społecznego, którego efektywność zależy od wszystkich prowadzących go stron. Dlatego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych:

  • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Forum Związków Zawodowych
  • Unia Metropolii Polskich
  • Związek Województw RP
  • Związek Powiatów Polskich
  • Związek Miast Polskich
  • Unia Miasteczek Polskich
  • Związek Gmin Wiejskich
MEN - najważniejsze jest dobro uczniów

Przy wszelkich propozycjach zmian dotyczących obowiązków i przywilejów nauczycieli czy finansowania oświaty, obie strony, zarówno samorządowa jak i nauczycielska, muszą brać pod uwagę dobro ucznia. Rolą ministerstwa, jako inicjatora tych rozmów, jest dbanie właśnie o to, aby dyskusja skupiała się na rozwiązaniach wspierających jakości kształcenia i wychowania naszych dzieci. Bo szkoła jest dla uczniów i obie strony muszą o tym pamiętać - powiedział dziennikarzom Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w MEN, przed spotkaniem.

Zawód nauczyciela musi być odrębnie regulowany

Podczas spotkania strony dialogu zaprezentowały swoje stanowiska na temat ustawy - Karta Nauczyciela oraz jej wpływu na jakość edukacji i sytuację społeczno - ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego. Zgodzono się, że zawód nauczyciela jest  zawodem, który wymaga szczególnych, względem przepisów Kodeksu Pracy, uregulowań prawnych w pragmatyce zawodowej. Istotną rolą powinno być również budowanie prestiżu nauczyciela.

Dalsze rozmowy będą prowadzone w grupach eksperckich. Efekty pracy grup eksperckich będą omawiane na kolejnych szerszych spotkaniach przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel