Konkurs: Aktywni babcia i dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze

Data publikacji: 25 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów na opowiadanie, esej lub komiks na temat własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Konkurs ma na celu upowszechnianie modelu aktywności zawodowej i społecznej wśród młodych osób, aby pokazać potrzebę współpracy międzypokoleniowej, w której młodzi i starsi korzystają ucząc się od siebie nawzajem i przekazując doświadczenie. Termin nadsyłania prac: 13 września 2012 r.

Promocja wartości wynikających ze wzajemnej współpracy pokoleń

Aktywność osób starszych w Polsce jest stosunkowo ograniczona. Działania na rzecz zmiany postaw wobec starości w Polsce wymagają podjęcia dyskusji już wśród ludzi młodych, którzy kształtują swoją karierę zawodową poprzez system edukacji. Szkoła jest miejscem budowania więzi społecznych oraz aktywności ludzi młodych np. w formie wolontariatu. Czy ta aktywność może być utrzymywana w wieku dojrzałym? Czy są możliwości poprawy w tym zakresie, aby młodsze pokolenie traktowało aktywną starość jako model swojego życia? Głównym celem konkursu są działania na rzecz większego upowszechnienia znaczenia aktywności na starość oraz współpracy międzypokoleniowej. Aktywne starzenie się wymaga działań promocyjnych, które wpływają na świadomość osób młodych i starszych na temat wartości wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników Konkursu jest samodzielne przygotowanie opowiadania, eseju lub komiksu na temat własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Chodzi o aktywność zawodową - jakie jest postrzeganie pracy i kariery zawodowej w wieku dojrzałym. Ponadto ważna jest aktywność społeczna, czyli ta świadczona często w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych (osiedle, miasto/wieś, rówieśnicy). W opowiadaniu, eseju lub komiksie można zawrzeć doświadczenia z aktywności rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy w starości.

Kto może wziąć udział w konkursie

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych (klasy 5 i 6 w wieku 11-13 lat), gimnazjów oraz liceów. Pracę można nadsyłać do 13 września 2012 r. na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, ul. Nowogrodzka 13/5, 00-513 Warszawa. Uwaga! Decyduje termin wpływu pracy do Organizatora!

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel