Kurator oświaty może być radnym i póki co to się nie zmieni

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Rozszerzenie katalogu stanowisk, których nie może zajmować radny wymaga głębszej analizy i nie może zawężać się wyłącznie do jednostek działających w oświacie - tak Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC) argumentował brak działań w kierunku uniemożliwienia łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego.

Rozszerzenie katalogu stanowisk, których nie może zajmować radny wymaga głębszej analizy i nie może zawężać się wyłącznie do jednostek działających w oświacie - tak Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC) argumentował brak działań w kierunku uniemożliwienia łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego.

Konflikt interesów radnego będącego kuratorem oświaty

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego wystosowała do MAiC i MEN dezyderat, w którym zobowiązała ministerstwa do przygotowania projektu ustawy, która uniemożliwi łączenie funkcji radnego ze stanowiskiem kuratora oświaty (więcej na ten temat w artykule „Kurator oświaty nie będzie mógł być radnym”. Głównym argumentem wprowadzenia tego zakazu jest występujący w tej sytuacji konflikt interesów.

MAiC problem trzeba rozwiązać systemowo, a nie jednostkowo

Na posiedzeniu Komisji w dniu 16 kwietnia 2013 r. resort administracji, reprezentowany przez podsekretarz stanu Magdalenę Młochowską, przedstawił stanowisko, że na problem łączenia różnych stanowisk z mandatem radnego należy spojrzeć szerzej, tj. nie tylko z punktu widzenia edukacji. Podjęcie decyzji o ostatecznym zakresie zmian wymaga gruntownej analizy przepisów i stanowisk, których zajmowanie nie powinno być łączone z mandatem radnego. Ponadto w lutym 2013 r. do sejmu trafił projekt ustawy dotyczący zakazu łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego, który przewiduje stosowną zmianę art. 31 ustawy o systemie oświaty. Projekt ten jeszcze nie został przekazany i nie wiadomo jakie będą jego dalsze losy.

ZNP - trzeba podjąć jak najszybciej kroki, które wyeliminują tę patologię

Rozczarowania stanowiskiem ministerstwa nie krył obecny na posiedzeniu przedstawiciel ZNP Krzysztof Baszczyński. Jego zdaniem, ministerstwo mogło przez 4 miesiące - tj. od otrzymania dezyderatu do dnia posiedzenia komisji, przeanalizować sytuację łączenia mandatu radnego także z innymi funkcjami i stanowiskami. Na szczególną doniosłość problemu konfliktu interesu radnego będące kuratorem oświaty zwrócił uwagę poseł PIS Dariusz Piontkowski - dotyczy ona sytuacji, gdy kurator, jako organ nadzorujący działalność samorządu, ma opiniować kwestie dotyczące likwidacji szkół.

ZNP wnosi o jak najszybsze podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bowiem zachowanie MAiC to gra na zwłokę i niepoważne traktowanie tego istotnego problemu.

Źródło:

  • Strona internetowa sejmu (www.sejm.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel