MEN: Apel o przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy" przez uczniów

Data publikacji: 7 października 2010 r.
Poleć znajomemu

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych „dopalaczami", minister - Katarzyna Hall zaapelowała o podjęcie stosownych działań.

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych „dopalaczami", minister - Katarzyna Hall zaapelowała o podjęcie stosownych działań.

Tematyka włączona w treść zajęć, spotkanie i rozmowy z rodzicami

Działania, jakie należy podjąć:

  • przeanalizowanie, w trybie pilnym, realizowanego przez placówkę programu profilaktyki i ewentualne dostosowanie jego treści do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy";
  • włączenie tej tematyki w treści zajęć realizowanych z uczniami;
  • przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i rozmów z rodzicami uczniów, które pomogą im w poznaniu problemu oraz wskazywanie im miejsc, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje.
Pomocne strony interentowe

Zgodnie z infmroacją MEN, w wymienionych działaniach informacyjno-edukacyjnych warto uwzględnić materiały zamieszczone na stronach internetowych:

  • Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.dopalaczeinfo.pl (strona informacyjna)

www.kbpn.gov.pl/portal?id=826682 (przykładowy scenariusz spotkania z rodzicami)

www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 (poradnik dla rodziców)

  • Ośrodka Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl (informacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli)

www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=186 (poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole)

Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16 - 21.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel