MEN promuje szkoły zawodowe - konkurs "Szkoła zawodowa - mój wybór"

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 18 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie, który ma upowszechnić kształcenie zawodowe. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie muszą przygotować pracę na temat „Wybiorę szkołę zawodową, bo…” Prace można przesyłać do kuratoriów oświaty do 31 marca 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie, który ma upowszechnić kształcenie zawodowe. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie muszą przygotować pracę na temat „Wybiorę szkołę zawodową, bo…” Prace można przesyłać do kuratoriów oświaty do 31 marca 2015 r.

Celem konkursu „Szkoła zawodowa - mój wybór” jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Zgodnie z regulaminem formuła konkursu jest otwarta. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentują swój talent w jednej z trzech kategorii:

  • praca pisemna (opowiadanie, esej, inna forma) - nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu (1800 znaków bez spacji),
  • praca plastyczna - dowolną techniką lub
  • film - dowolną techniką, również z wykorzystaniem telefonów komórkowych, o długości 3-7 minut, zapis w formatach AVI lub MPEG.
Dokonania pretendentów do tytułu laureatów konkursu „Szkoła zawodowa - mój wybór” oceni kapituła konkursu, według jednolitych kryteriów zapisanych w regulaminie. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów - wojewódzkiego i centralnego. Na etapie wojewódzkim prace oceni komisja konkursowa powołana przez kuratora oświaty. Zwycięskie prace z tego etapu zostaną przesłane do MEN, które wyłoni zwycięzców w każdej z trzech kategorii.

Informacji na temat konkursu udzielają wyznaczeni koordynatorzy w kuratoriach oświaty.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do konkursu oraz załącznikami wymienionymi w Regulaminie Konkursu należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty odpowiednio z dopiskiem: Konkurs „Szkoła zawodowa - mój wybór" (gimnazjum) lub Konkurs „Szkoła zawodowa - mój wybór" (ponadgimnazjalna).

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel