MEN: Udzielanie urlopu zdrowotnego bez udziału organu prowadzącego!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 6 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Do Minister Edukacji Narodowej została skierowana interpelacja poselska w związku z niepokojącą praktyką jednego z organów prowadzących, który nakazał dyrektorom podległych szkół odwoływanie się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. MEN odpowiada: organ prowadzący nie bierze udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia!

Organ prowadzący „doprecyzował” przepisy i narzucał działania dyrektorom szkół

Na początku bieżącego roku skierowano pismo do dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Oświęcim, które nakazywało dyrektorom szkół i przedszkoli odwoływanie się od każdego orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydanego przez lekarza, chyba że nauczyciel doznał poważnego urazu ciała lub jest po przebytej ciężkiej operacji. W ten sposób organ prowadzący postanowiłw swoisty sposób doprecyzować rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie orzekania o potrzebnie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Na kanwie tej sprawy została skierowana interpelacja do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienie czy taki udział organu prowadzącego w procedurze udzielania urlopu zdrowotnego jest uprawniony.

Dyrektor szkoły może odwołać się od orzeczenia lekarskiego, ale z własnej inicjatywy

W odpowiedzi na interpelację, resort edukacji stanął na stanowisku, że przepisy nie upoważniają organu prowadzącego szkołę do jakiegokolwiek współdziałania w podejmowaniu przez dyrektora szkoły decyzji związanych z udzieleniem bądź nieudzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia. Zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel mogą odwołać się od orzeczenia lekarskiego w sprawie potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego, jednakże organ prowadzący w tym zakresie nie ma żadnych kompetencji.

Źródło:

  • Interpelacja nr 6428 do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozwiązań proceduralnych co do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia
  • Odpowiedź na ww. interpelację z 20 lipca 2012 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel