MEN: Udzielanie urlopu zdrowotnego bez udziału organu prowadzącego!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Do Minister Edukacji Narodowej została skierowana interpelacja poselska w związku z niepokojącą praktyką jednego z organów prowadzących, który nakazał dyrektorom podległych szkół odwoływanie się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. MEN odpowiada: organ prowadzący nie bierze udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia!

Organ prowadzący „doprecyzował” przepisy i narzucał działania dyrektorom szkół

Na początku bieżącego roku skierowano pismo do dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Oświęcim, które nakazywało dyrektorom szkół i przedszkoli odwoływanie się od każdego orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydanego przez lekarza, chyba że nauczyciel doznał poważnego urazu ciała lub jest po przebytej ciężkiej operacji. W ten sposób organ prowadzący postanowiłw swoisty sposób doprecyzować rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie orzekania o potrzebnie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Na kanwie tej sprawy została skierowana interpelacja do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienie czy taki udział organu prowadzącego w procedurze udzielania urlopu zdrowotnego jest uprawniony.

Dyrektor szkoły może odwołać się od orzeczenia lekarskiego, ale z własnej inicjatywy

W odpowiedzi na interpelację, resort edukacji stanął na stanowisku, że przepisy nie upoważniają organu prowadzącego szkołę do jakiegokolwiek współdziałania w podejmowaniu przez dyrektora szkoły decyzji związanych z udzieleniem bądź nieudzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia. Zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel mogą odwołać się od orzeczenia lekarskiego w sprawie potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego, jednakże organ prowadzący w tym zakresie nie ma żadnych kompetencji.

Źródło:

  • Interpelacja nr 6428 do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozwiązań proceduralnych co do orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia
  • Odpowiedź na ww. interpelację z 20 lipca 2012 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel