Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Data publikacji: 27 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Do 31 lipca 2018 r. uczniowie szkół i ich absolwenci w wieku od 13 do 21 lat mogą zgłaszać swoje kandydatury do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci muszą mieć ukończone 13 lat i nieukończone 21 lat

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Do zadań Rady należy opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca 2018 r. nie ukończą 21. roku życia.

MEN szuka uczniów zaangażowanych w wolontariat, działalność społeczną i z dobrymi wynikami w nauce

Kandydaturę zgłasza się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • zaangażowanie w wolontariat,
  • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
  • osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach);
  • uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.

Wyniki naboru będą opublikowana na stronie internetowej resortu edukacji do 30 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na https://men.gov.pl/. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Organizacyjnym MEN pod numerem telefonu 22 34 74 140

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Słowa kluczowe:
komunikat MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel