Nauka pierwszej pomocy – bezpłatne warsztaty dla szkół

Data publikacji: 28 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Nauka pierwszej pomocy – bezpłatne warsztaty dla szkół

Każda szkoła podstawowa w Polsce może przystąpić do Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" i uczyć pierwszej pomocy razem z Fundacją WOŚP. Większość polskich szkół już została objęta programem, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkoła taka zgłosiła do Programu kolejnego nauczyciela, który wyraża chęć realizacji zajęć z pierwszej pomocy.

Szkolenia organizowane są w całej Polsce

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest niezwykle istotna i najlepiej, by wiedzę jak jej prawidłowo udzielać zdobywały dzieci od najmłodszych lat. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzi bezpłatne szkolenia dla nauczycieli klas I-III. Zgłoszenia do programu dokonuje szkoła zatrudniająca nauczyciela. Już 91% polskich podstawówek skorzystało z tego programu, jednakże można skorzystać z warsztatów ponownie np. w przypadku, gdy przeszkolony już nauczyciel zmienił pracę.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wosp.org.pl i przesłać go na adres Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19 C; 02-738 Warszawa

Szkoła, która prześle zgłoszenie zostaje umieszczona w kolejce szkół, które wyraziły chęć realizacji Programu. Szkolenia dla nauczycieli są organizowane na terenie całej Polski w momencie, kiedy zbierze się odpowiednia ilość chętnych szkół z regionu. Pierwszeństwo mająszkoły nieobjęte Programem, które zgłosiły się pierwszy raz na szkolenie. W przypadku szkół, które są objęte Programem, pierwszeństwo i bezpłatne szkolenie przysługuje szkołom, od których regularnie Fundacja otrzymuje (lub otrzymywała np.: do momentu, kiedy przeszkolony wcześniej nauczyciel w szkole pracował) Karty Przeprowadzonych Zajęć. Szkoły, które tych dokumentów nie wysyłają, partycypują w kosztach szkolenia.

  

Źródło:

  • Strona internetowa Fundacji Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy (www.wosp.org.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel