NIK: Kontrole szkół, do których pójdą sześciolatki

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Wiele z tych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie mają charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Wiele z tych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie mają charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

Optymistyczne wyniki kontroli - szkoły są lub na czas będą gotowe na przyjęcie 6-latków

W skontrolowanych przez NIK szkołach wszyscy nauczyciele posiadali wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Według danych pozyskanych w MEN ponad 94 proc. wszystkich szkół w Polsce miało przygotowane miejsca zabaw, a 20 proc. szkół place zabaw zgodne z programem Radosna szkoła. NIK dostrzega wysiłki MEN na rzecz przygotowania szkół do objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym, choć równocześnie odnotowuje, że nie udało się zrealizować założonych w uzasadnieniu do ustawy progów przyjęć w poszczególnych latach okresu przejściowego. Zdecydowana większość skontrolowanych szkół została oceniona pozytywnie, choć w wielu przypadkach z różnego rodzaju nieprawidłowościami.

Kontrolerzy NIK dostrzegli następujące nieprawidłowości:

  • niektóre pomieszczenia (w tym sale gimnastyczne i pracownie komputerowe) nie były wyposażone zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  • część szkół nie miała właściwie zorganizowanej opieki w świetlicach oraz nie była gotowa do zapewnienia spożycia jednego ciepłego posiłku;
  • w niektórych szkołach nie przestrzegano przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny (np. niedostosowane do wzrostu uczniów meble, brak barierek uniemożliwiających wybiegnięcie na jezdnię).
Wszystkie nieprawidłowości należy usunąć przed 1 września 2014 roku, choć zdaniem NIK w skontrolowanych szkołach można to uczynić nawet przed końcem bieżącego roku szkolnego.
Państwowa Inspekcja Sanitarna także dobrze ocenia gotowość szkół

Jednocześnie MEN informuje, że w 90 % szkół już są obecne dzieci sześcioletnie (w klasach pierwszych lub oddziałach zerowych). Samorządy już na początku 2012 roku deklarowały odpowiednie przygotowanie szkół na potrzeby sześciolatków podczas konsultacji społecznych projektu zmiany ustawy o systemie oświaty przesuwającego wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego na rok 2014. Podobne stanowisko, dotyczące przygotowania nauczycieli do pracy z młodszymi uczniami deklarował wówczas Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrolach bardzo dobrą lub dobrą ocenę stanu przygotowania szkoły podstawowej do obniżenia wieku otrzymało ponad 93% skontrolowanych placówek.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (TUNSS 2012) wynika, że:

- w 91% szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci 6 i 7 letnie, był oferowany co najmniej jeden posiłek. W zaledwie 7% nie było oferowanych żadnych posiłków.

- spośród rodziców 6latków w I klasie:

  • 83% jest całkowicie zadowolonych z opieki szkolnej nad dziećmi
  • 84% jest całkowicie zadowolonych z edukacji szkolnej
  • 96% jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z nauczycieli swoich dzieci
  • 89% jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły
- 65% rodziców było zdecydowanie zadowolonych z opieki, jaką zapewniła ich dziecku świetlica szkolna.

- 70% szkół dysponuje placem zabaw przystosowanym dla potrzeb małych dzieci, który znajduje się bezpośredni przy budynku.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel