NIK przyjrzy się funkcjonowaniu przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Celem kontroli NIK będzie ocena finansowania przez gminy działalności przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz efektów wykorzystania środków budżetowych. Kontrola zbiega się z wprowadzeniem rządowego programu „Przedszkole za złotówkę” i sygnałami, że cele programu tj. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i niestygmatyzowanie ich ze względu na status materialny rodziców mają skutki uboczne. Kontrole rozpoczną się w Gdańsku.

Zakres kontroli NIK

Izba chce sprawdzić w gminach:

  • czy przestrzegane są zasady przyznawania i przekazywania środków budżetowych dla przedszkoli
  • czy środki są terminowo rzetelnie rozliczane
  • jak wygląda zarządzanie przyznawaniem i rozliczaniem środków (co robią władze gmin, aby osiągnąć optymalne rezultaty - kontrola zarządcza)
W przedszkolach kontrolerzy zbadają:
  • czy pieniądze publiczne były wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
  • czy rzetelnie i terminowo rozliczano przekazane środki
  • jak wykonywano zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
  • jak nauczyciele wywiązują się z obowiązku przeprowadzania analizy gotowości wszystkich dzieci 5 i 6-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • jaka jest wysokość opłat wnoszonych przez rodziców
  • jak wygląda oferta edukacyjna każdego z przedszkoli
Kontrola zostanie przeprowadzona w 21 urzędach gmin i 42 przedszkolach (21 publicznych i 21 niepublicznych), na terenie siedmiu województw. NIK zleci właściwym kuratorom oświaty przeprowadzenia w przedszkolach publicznych i niepublicznych kontroli doraźnych - w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. Jest to niezbędne w celu zbadania czy dyrektorzy przedszkoli prawidłowo organizują oddziały przedszkolne i czy poprawnie wdrażają podstawę programową.
NIK zaprasza do współpracy kuratorów oświaty oraz izby skarbowe. Kontrola obejmie siedem województw. W każdym z nich badanie rozpocznie się od wybranych gmin. To właśnie gminy otrzymały ponad pół miliarda zł w ramach programu „Przedszkole za złotówkę”.

Źródło:

  • strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel