NIK rozpoczął w szkołach kontrole dotyczące opieki zdrowotnej

Data publikacji: 5 października 2017 r.
Poleć znajomemu
NIK rozpoczął w szkołach kontrole dotyczące opieki zdrowotnej

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza w szkołach kontrole opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Skontrolowane zostaną m.in. szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej i placówki lecznicze. NIK chce również uzyskać informacje od rodziców dzieci w wieku szkolnym na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Ankieta do rodziców dzieci

NIK zwraca się do rodziców dzieci w wieku szkolnym (6-19 lat), z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://zapytania.nik.gov.pl/. Jej celem jest uzyskanie informacji oraz poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Ankieta jest anonimowa i można ją przesyłać do 30 listopada 2017 r. 

Kontrola pod kątem działań profilaktycznych…

W kontrolowanych placówkach kontrolerzy przyjrzą się m.in. przeprowadzaniu badań profilaktycznych, zwanych bilansami. W ramach badań profilaktycznych w szkołach badany jest niewielki odsetek dzieci. Ponad 2/3 dzieci nie korzysta z porady bilansowej w ramach kontroli profilaktycznej. Z kolei 10% najmłodszych znajduje się poza zasięgiem nadzoru publicznej ochrony zdrowia.

Ocenione zostaną działania władz publicznych w zakresie zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży, związane m.in. z: 

  • nierównym dostępem do opieki zdrowotnej,
  • niewłaściwą dietą,
  • ograniczoną aktywnością fizyczną i stosowaniem używek,
  • brakiem odpowiedniej profilaktyki chorób jamy ustnej.

Uwaga NIK skupi się także na działaniach Ministra Zdrowia podejmowanych w ostatnich latach na rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, rozwiązaniach systemowych oraz współdziałaniu resortu zdrowia z resortem edukacji.

… i problematyki szczepień ochronnych

NIK zajmie się także problematyką szczepień ochronnych oraz działaniami instytucji publicznych w stosunku do rodziców odmawiających zaszczepienia dziecka. W Polsce znacząco wzrasta liczba dzieci nieszczepionych, co może w przyszłości skutkować zagrożeniem epidemiologicznym i odrodzeniem się tych chorób, które dziś uważa się za „wymarłe”.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel