NIK: Uczniowie wciąż unikają lekcji WF

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej, absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. Odsetek uczniów zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego nie oddaje skali zjawiska. Po uwzględnieniu osób, które nie ćwiczą z powodu braku stroju czy usprawiedliwień od rodziców, w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w lekcji 30% uczniów. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

Zajęcia z WF-u są nieatrakcyjne

Z kontroli NIK wynika, że wciąż spada zainteresowanie uczniów sportową edukacją. W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się przez tydzień, w wybranych szkołach, zajęciom WF-u. Okazało się, że w klasach IV-VI nie brało w nich czynnego udziału 15%. uczniów, w gimnazjach 23%., a w szkołach ponadgimnazjalnych aż 30% uczniów. Dzieci i młodzież jako główne powody unikania ćwiczeń wymieniały względy zdrowotne (35%) oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć (31%).

Uczniowie wolą zajęcia indywidualne od gier zespołowych

Szkoły nie potrafią stworzyć ciekawej oferty programowej dla uczniów. Z badania NIK wynika, że nauczyciele nadmiernie preferują gry zespołowe (28%) oraz ćwiczenia gimnastyczne (20%) Z kolei inne formy zajęć - np. bieganie, taniec, aerobik, jazda na łyżwach, pływanie lub jazda na nartach, czy też aktywna turystyka - stanowią zaledwie margines wszystkich prowadzonych zajęć. Uczniowie w ograniczonym stopniu mają też możliwość wyboru rodzaju ćwiczeń. Takie rozwiązania wprowadzono zaledwie w trzech podstawówkach w klasach IV-VI (15% skontrolowanych szkół), niespełna połowie gimnazjów (44%) i dwóch szkołach ponadgimnazjalnych (9%). W ankiecie 25% uczniów i rodziców uznało, że zajęcia z wychowania fizycznego nie przyczyniają się do zwiększenia sprawności fizycznej.

Zły stan urządzeń

Blisko 20% skontrolowanych szkół nie zapewnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego (zły stan obiektów i urządzeń sportowych oraz brak odpowiednich atestów i certyfikatów). Z kontroli wynika, że 1/5 nauczycieli nie ukończyła szkolenia z pomocy przedlekarskiej.

10% uczniów ma nadwagę, otyłość lub problemy z kręgosłupem

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ok. 330.000 uczniów ma zniekształcenie kręgosłupa, a ponad 120.000 ma nadwagę lub cierpi na otyłość. W obliczu tych danych, niepokojący jest brak współpracy dyrektorów i nauczycieli z pielęgniarką szkolną. W ponad połowie skontrolowanych szkół dyrektorzy nie zorganizowali zajęć z gimnastyki korekcyjnej, ani też żadnych kompleksowych działań prozdrowotnych, których elementem byłyby zajęcia sportowe.

Dobra reforma ale nieprzygotowani nauczyciele

NIK pozytywnie ocenia wprowadzoną w roku szkolnym 2009/2010 nową podstawę programową, w której nacisk położono na umiejętności i kompetencje ucznia oraz na edukację zdrowotną. W ocenie Izby, nauczyciele WF-u nie zostali do niej przygotowani, a z nową podstawą zapoznawali się głównie indywidualnie i na radach pedagogicznych. W większości skontrolowanych szkół nie sformułowano wymagań edukacyjnych, które służyłyby nauczycielom do oceny postępów w nabywaniu sprawności i nauczanych umiejętności oraz nie sformułowano konkretnych kryteriów służących do oceniania wysiłku i zaangażowania ucznia w zajęcia z wychowania fizycznego. W blisko 80% szkół nie podjęto wystarczających działań, aby zindywidualizować pracę z uczniem ze względu na jego możliwości psychofizyczne.

Źródło:

  • Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel