NIK: Uczniowie wciąż unikają lekcji WF

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 29 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej, absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. Odsetek uczniów zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego nie oddaje skali zjawiska. Po uwzględnieniu osób, które nie ćwiczą z powodu braku stroju czy usprawiedliwień od rodziców, w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w lekcji 30% uczniów. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

Zajęcia z WF-u są nieatrakcyjne

Z kontroli NIK wynika, że wciąż spada zainteresowanie uczniów sportową edukacją. W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się przez tydzień, w wybranych szkołach, zajęciom WF-u. Okazało się, że w klasach IV-VI nie brało w nich czynnego udziału 15%. uczniów, w gimnazjach 23%., a w szkołach ponadgimnazjalnych aż 30% uczniów. Dzieci i młodzież jako główne powody unikania ćwiczeń wymieniały względy zdrowotne (35%) oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć (31%).

Uczniowie wolą zajęcia indywidualne od gier zespołowych

Szkoły nie potrafią stworzyć ciekawej oferty programowej dla uczniów. Z badania NIK wynika, że nauczyciele nadmiernie preferują gry zespołowe (28%) oraz ćwiczenia gimnastyczne (20%) Z kolei inne formy zajęć - np. bieganie, taniec, aerobik, jazda na łyżwach, pływanie lub jazda na nartach, czy też aktywna turystyka - stanowią zaledwie margines wszystkich prowadzonych zajęć. Uczniowie w ograniczonym stopniu mają też możliwość wyboru rodzaju ćwiczeń. Takie rozwiązania wprowadzono zaledwie w trzech podstawówkach w klasach IV-VI (15% skontrolowanych szkół), niespełna połowie gimnazjów (44%) i dwóch szkołach ponadgimnazjalnych (9%). W ankiecie 25% uczniów i rodziców uznało, że zajęcia z wychowania fizycznego nie przyczyniają się do zwiększenia sprawności fizycznej.

Zły stan urządzeń

Blisko 20% skontrolowanych szkół nie zapewnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego (zły stan obiektów i urządzeń sportowych oraz brak odpowiednich atestów i certyfikatów). Z kontroli wynika, że 1/5 nauczycieli nie ukończyła szkolenia z pomocy przedlekarskiej.

10% uczniów ma nadwagę, otyłość lub problemy z kręgosłupem

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ok. 330.000 uczniów ma zniekształcenie kręgosłupa, a ponad 120.000 ma nadwagę lub cierpi na otyłość. W obliczu tych danych, niepokojący jest brak współpracy dyrektorów i nauczycieli z pielęgniarką szkolną. W ponad połowie skontrolowanych szkół dyrektorzy nie zorganizowali zajęć z gimnastyki korekcyjnej, ani też żadnych kompleksowych działań prozdrowotnych, których elementem byłyby zajęcia sportowe.

Dobra reforma ale nieprzygotowani nauczyciele

NIK pozytywnie ocenia wprowadzoną w roku szkolnym 2009/2010 nową podstawę programową, w której nacisk położono na umiejętności i kompetencje ucznia oraz na edukację zdrowotną. W ocenie Izby, nauczyciele WF-u nie zostali do niej przygotowani, a z nową podstawą zapoznawali się głównie indywidualnie i na radach pedagogicznych. W większości skontrolowanych szkół nie sformułowano wymagań edukacyjnych, które służyłyby nauczycielom do oceny postępów w nabywaniu sprawności i nauczanych umiejętności oraz nie sformułowano konkretnych kryteriów służących do oceniania wysiłku i zaangażowania ucznia w zajęcia z wychowania fizycznego. W blisko 80% szkół nie podjęto wystarczających działań, aby zindywidualizować pracę z uczniem ze względu na jego możliwości psychofizyczne.

Źródło:

  • Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel