NIK: Zjawisko przemocy w szkole narasta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 28 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Szkoły nadal nie radzą sobie z problemem występowania przemocy wśród dzieci, a wsparcie ze stron samorządów i rządu nie przynosi rezultatów. Obok przemocy słownej i fizycznej, rozwijają się nowe jej formy m.in. cyberprzemoc oraz znęcanie psychiczne. Najwięcej zachowań patologicznych występuje w gimnazjach - jak wynika z kontroli NIK.

Przemoc w świecie wirtualnym robi się coraz bardziej powszechna

Najbardziej rozpowszechnionym w zjawiskiem patologicznym w szkołach jest nadal agresja słowna i fizyczna, która - jak wynika z kontroli NIK - z roku na rok narasta. W ostatnich latach zwiększa się natężenie tzw. cyberprzemocy, czyli agresji z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Może ona przybierać różne formy: od nieprzyjemnych SMS-ów lub e-maili, przez zamieszczanie w sieci, np. na portalach społecznościowych, ośmieszających zdjęć lub filmików, aż po upublicznianie prywatnych materiałów, np. listów lub zdjęć ofiary. Już jedna piąta uczniów mówi o wysyłaniu nieprzyjemnych sms-ów lub e-maili czy wiadomości z pogróżkami.

Coraz więcej uczniów sięga po narkotyki i dopalacze

Niepokojącym zjawiskiem pozostaje zażywanie narkotyków i sięganie po nowe środki o charakterze psychoaktywnym, w tym tzw. dopalacze i leki o działaniu uzależniającym. Uczniowie w ankietach jako problem wskazywali także palenie tytoniu (76 proc.), nadużywanie alkoholu (10 proc.) oraz kradzieże (23 proc.). Wielu z nich wymienia także wyśmiewanie, wyszydzanie, robienie złośliwości oraz różnego rodzaju wymuszenia. Może to być sygnałem, iż do szkół trafia także zjawisko nazywane bullyingiem, bazujące na współwystępowaniu tych zachowań

O nowych formach przemocy i sposobach radzenia sobie z nimi pisaliśmy w artykule: „Plotka, która prowadzi do samobójstwa”.
Nieprawidłowe działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły

Z kontroli NIK wynika, że rozwój zachowań patologicznych w szkołach wynika z niedopasowania podejmowanych przez szkoły i gminy działań profilaktycznych do zagrożeń. Szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze, nie obejmują wszystkich potrzeb dzieci i młodzieży, a przez to nie pozwalają na skuteczne zapobieganie patologii w szkołach. Szkoły mają problem ze zdiagnozowaniem problemów, a nauczyciele nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenia, gdyż nie są do tego odpowiednie przygotowani.

NIK apeluje do dyrektorów szkół m.in. o:

  1. formułowanie w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych celów oraz zadań w sposób umożliwiający dokonanie - na podstawie mierników skuteczności - oceny stopnia ich realizacji;
  2. monitorowanie oraz ocenę efektów działań wychowawczych i profilaktycznych z uwzględnieniem ich skuteczności oraz adekwatności;
  3. zwiększenie udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego dotyczących rozpoznawania zjawisk  patologicznych oraz projektowania i ewaluacji właściwych działań.

Źródło:

  • wyniki kontroli „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii dzieci i młodzieży szkolnej (P/13/068)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel