NIK: Zjawisko przemocy w szkole narasta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Szkoły nadal nie radzą sobie z problemem występowania przemocy wśród dzieci, a wsparcie ze stron samorządów i rządu nie przynosi rezultatów. Obok przemocy słownej i fizycznej, rozwijają się nowe jej formy m.in. cyberprzemoc oraz znęcanie psychiczne. Najwięcej zachowań patologicznych występuje w gimnazjach - jak wynika z kontroli NIK.

Przemoc w świecie wirtualnym robi się coraz bardziej powszechna

Najbardziej rozpowszechnionym w zjawiskiem patologicznym w szkołach jest nadal agresja słowna i fizyczna, która - jak wynika z kontroli NIK - z roku na rok narasta. W ostatnich latach zwiększa się natężenie tzw. cyberprzemocy, czyli agresji z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Może ona przybierać różne formy: od nieprzyjemnych SMS-ów lub e-maili, przez zamieszczanie w sieci, np. na portalach społecznościowych, ośmieszających zdjęć lub filmików, aż po upublicznianie prywatnych materiałów, np. listów lub zdjęć ofiary. Już jedna piąta uczniów mówi o wysyłaniu nieprzyjemnych sms-ów lub e-maili czy wiadomości z pogróżkami.

Coraz więcej uczniów sięga po narkotyki i dopalacze

Niepokojącym zjawiskiem pozostaje zażywanie narkotyków i sięganie po nowe środki o charakterze psychoaktywnym, w tym tzw. dopalacze i leki o działaniu uzależniającym. Uczniowie w ankietach jako problem wskazywali także palenie tytoniu (76 proc.), nadużywanie alkoholu (10 proc.) oraz kradzieże (23 proc.). Wielu z nich wymienia także wyśmiewanie, wyszydzanie, robienie złośliwości oraz różnego rodzaju wymuszenia. Może to być sygnałem, iż do szkół trafia także zjawisko nazywane bullyingiem, bazujące na współwystępowaniu tych zachowań

O nowych formach przemocy i sposobach radzenia sobie z nimi pisaliśmy w artykule: „Plotka, która prowadzi do samobójstwa”.

Nieprawidłowe działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły

Z kontroli NIK wynika, że rozwój zachowań patologicznych w szkołach wynika z niedopasowania podejmowanych przez szkoły i gminy działań profilaktycznych do zagrożeń. Szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze, nie obejmują wszystkich potrzeb dzieci i młodzieży, a przez to nie pozwalają na skuteczne zapobieganie patologii w szkołach. Szkoły mają problem ze zdiagnozowaniem problemów, a nauczyciele nie zawsze potrafią rozpoznać zagrożenia, gdyż nie są do tego odpowiednie przygotowani.

NIK apeluje do dyrektorów szkół m.in. o:

  1. formułowanie w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych celów oraz zadań w sposób umożliwiający dokonanie - na podstawie mierników skuteczności - oceny stopnia ich realizacji;
  2. monitorowanie oraz ocenę efektów działań wychowawczych i profilaktycznych z uwzględnieniem ich skuteczności oraz adekwatności;
  3. zwiększenie udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego dotyczących rozpoznawania zjawisk  patologicznych oraz projektowania i ewaluacji właściwych działań.

Źródło:

  • wyniki kontroli „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii dzieci i młodzieży szkolnej (P/13/068)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel