Nowa Karta Nauczyciela powinna regulować pensum specjalistów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Obywatelskich, w ślad za Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę, że nowelizując Kartę Nauczyciela należy doprecyzować zasady ustalania pensum pedagogów, psychologów i logopedów przez organy prowadzące.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w ślad za Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę, że nowelizując Kartę Nauczyciela należy doprecyzować zasady ustalania pensum pedagogów, psychologów i logopedów przez organy prowadzące.

40-godzinne pensum nie pozwala na realizację innych zadań nauczycieli

Zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i ZNP od wielu miesięcy zwracają uwagę, że obecna regulacja dotycząca zasad ustalania pensum m.in. nauczycieli specjalistów, daje organom prowadzącym zupełną swobodę w kształtowaniu obowiązkowego wymiaru ich godzin. Karta Nauczyciela nie określa bowiem kryteriów, jakimi powinien kierować się organ, regulując tę materię. Resort edukacji wydał komunikat, w którym dość ogólnikowo stwierdził, że pensum nauczyciela nie może wynosić 40 godzin tygodniowo (więcej na ten temat w artykule „Pensum specjalistów nie może wynosić 40 godzin tygodniowo”. Stanowisko Ministerstwa nie powstrzymało fali uchwał organów prowadzących, które znacznie podwyższają pensum nauczycieli.

Opiniując projekt zmian Karty Nauczyciela, Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie postuluje, by rozwiązać ten problem bezpośrednio w ustawie poprzez ustalenie zasad, którymi powinien kierować się organ prowadzący podejmując uchwałę określającą wymiar obowiązkowych godzin edukacyjnych nauczycieli, dla których Karta nie określa pensum.
Ten sam postulat zgłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego w swojej opinii nt. projektu zmian w Karcie Nauczyciela. Więcej na ten temat w artykule: „ZNP nie zgadza się na zmiany w Karcie Nauczyciela”.

Źródło:

  • Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 9 kwietnia 2013 r. (RPO-712862-III/12/LN).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel