O odprawie emerytalnej i nie tylko – weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”

Data publikacji: 21 lutego 2020 r.
Poleć znajomemu
O odprawie emerytalnej i nie tylko – weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”

Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny przechodzący na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne powinien otrzymać odprawę emerytalno – rentową. Warunkiem jej przyznania jest istnienie związku pomiędzy ustaniem zatrudnienia a przejściem na określone świadczenie. Co to oznacza?

Warunkiem przyznania odprawy emerytalno-rentowej jest związek pomiędzy ustaniem zatrudnienia a przejściem na dane świadczenie. Może być to związek:

  • przyczynowy - ma miejsce wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje dlatego, że nauczycielowi przysługuje prawo do danego świadczenia. Tego rodzaju związek w przypadku zwolnień z powodów organizacyjnych raczej nie występuje.
  • czasowy - gdy ustanie stosunku pracy rozwiązanie stosunku pracy zbiega się w czasie z nabyciem prawa do emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r. I PK 54/08). Warunkiem uznania, że taki wniosek występuje, jest posiadanie przez odchodzącego nauczyciela uprawnień do danego świadczenia w momencie ustania zatrudnienia (wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 2005 r. II PK 20/05).
  • funkcjonalny - gdy ustanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do danego świadczenia, ale nabycie prawa do świadczenia i jego przyznanie po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie stosunku pracy (np. korzystania z zasiłku chorobowego) - uchwała Sądu Najwyższego z 4 czerwca 1991 r. I PZP 17/91.

Więcej o odprawie emerytalno-rentowej a także o innych odprawach nauczysz się podczas szkolenia „Płace w oświacie od A do Z”. Już 27 lutego 2020 r. zapraszamy na szkolenie do Warszawy. Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00-16.00

Nadal są wolne miejsca na szkolenie. Kliknij tutaj, aby zgłosić swój udział.

Przeczytaj o pozostałych szkoleniach. Kliknij tutaj>>

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel